מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

"השיח בין הקולנוע להיסטוריה- מחזור ב" - רשימה ביבליוגרפית

ביבליוגרפיה להשתלמות מורים בנושא:

"השיח בין הקולנוע להיסטוריה- מחזור ב"

מורשת, דצמבר 2013- יוני 2014

האידיאולוגיה הנאצית

מוסה, ג' (1989). שנאת ישראל ואנטישמית – לקראת הפיתרון הסופי. רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

נוימן, ב' (2007). נאציזם. תל אביב: אוניברסיטה משודרת.

נוימן, ב' (2002). ראיית העולם הנאצית: מרחב, גוף, שפה. חיפה: מעריב- הד ארצי.

פרינגל, התר (2007). גזע הפורענות- המדענים של הימלר. ירושלים: כתר.

 

עיצוב הזיכרון

בלטמן, ד' (עורך). (מרץ 1996). בשביל הזיכרון 12. ירושלים: יד ושם.

בלטמן, ד' (עורך). (נובמבר 1996). בשביל הזיכרון 17. ירושלים: יד ושם.

בלטמן, ד' (עורך). (ינואר-פברואר 2002). בשביל הזיכרון 44. ירושלים: יד ושם.

ברזל, נ' (2003). בין מרד הגטאות לניצחון הגורל היהודי. בתוך מ' אליאב-פלדון (עורכת), זמנים 81 (עמ' 76 – 85).

גולני, מ' (אפריל 1998). לחנך על זה או להסתייג מזה? על הקשר שבין הקמת המדינה לבין השואה. בתוך ד' בלטמן (עורך), בשביל הזיכרון 27 (עמ' 19 – 25). ירושלים: יד ושם.

וייס, י' ומרגלית, ג' (עורכים). (2005). זיכרון ושכחה- גרמניה והשואה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

צוקרמן, מ' (2001). חרושת הישראליות: מיתוסים ואידיאולוגיה בחברה מסוכסכת. תל אביב: רסלינג.

ללא ציון מחבר (ינואר 1995). פרשת קסטנר. בתוך ג' גרייף (עורך), בשביל הזיכרון 1 (עמ' 4-8). ירושלים: יד ושם.

 

העולם נוכח השואה

בלטמן, ד' (עורך). (ינואר 2000). בשביל הזיכרון 35. ירושלים: יד ושם.

פוזננסקי, ר' (1999). להיות יהודי בצרפת 1939-1945. ירושלים: יד ושם.

Rosen, N.R (2006). Saving the Jews: Franklin D. Roosevelt and the Holocaust. New York: Thunder's Mouth Press.

מדוף, ר' (ללא ציון תאריך). אושוויץ הופצצה אך שואת יהודי אירופה לא נעצרה. הוועד למאבק ברצח עם. נדלה בתאריך 15 לספטמבר 2013, מתוך http://www.cga.org.il/?p=2554

 

ילדים בתקופת השואה

בלטמן, ד' (עורך). (מאי 1999). בשביל הזיכרון 32. ירושלים: יד ושם.

קורצ'אק, י (תשל"ד). עם הילד. תל אביב: בית לוחמי הגטאות.

רגב, מ' (מרץ 1997). לשמור על צלם אנוש: ה"ידיעון" בבית היתומים של קורצ'אק בגטו ורשה. בתוך ד' בלטמן (עורך), בשביל הזיכרון 21 (עמ' 11-16). ירושלים: יד ושם.

אומנות ושואה

בלטמן, ד' (עורך). (יולי 1997). בשביל הזיכרון 24. ירושלים: יד ושם.

הלפרט-זמיר, ל' ונידרלנד ד' (2009). השואה בין היסטוריה למבדה- האידיאולוגיה והמדיניות הנאצית בספרות, בקולנוע ובמוזיקה. תל אביב: מורשת.

חזקני,ש' (נובמבר 2007). הסרטים האסורים: ניתוח היסטורי של סרטי תעמולה אנטישמיים בתקופת הרייך השלישי והשפעתם על הציבור הגרמני. בתוך: א' הורוביץ' (עורך), ילקוט מורשת 84 (עמ' 167-198). תל אביב: מורשת.

לוין, א' (2004). מבעד לדמעות: הומור יהודי תחת השלטון הנאצי. ירושלים: יד ושם, ידיעות אחרונות.

צימרמן, מ' (2002). אל תגעו לי בשואה. תל אביב: כינרת- זמורה- ביתן.

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial