מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

במבחן הענות והפדות

בשלוות נפש אי אפשר לקרוא את שני הכרכים המכילים 1300 עמודים שהשם 'עונות ופדות' הולם להם. אנו שלא היינו שם, האם עמדנו במבחן הפדות? המחקר רב הכמות והאיכות הזה מהווה המשך של מחקר קודם של המחבר: "החלוץ ותנועת הנוער בפולין 1917-1939", בו בו הציג את הצעירים אשר הנהיגו את המרד בגטאות, לוחמי העיר והיער. לוי אריה שריד, "במבחן העונות והפדות, התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה 1939-1949", הוצאת מורשת, תל אביב 1998 כרך א': בנתיב היסורים והמרי תולדות תנועות הנוער הציוניות בפולין בתקופת השואה, שהיו היוזמות והגרעין למחתרת לוחמת בגטאות וביערות. המחבר מתאר את ההתנגדות בערים המרכזיות של פולין ואת תנועות המרי בגבולה המזרחי של פולין, שמוקדן היה הלחימה הפרטיזנית ביערות. כרך ב': תקומה מן האפר תיאור ההתארגנות המחודשת של התנועות הציוניות החלוציות שהתייצבו בראש שארית הפליטה בתום המלחמה. יחד עם המוני בית ישראל הן היו לנושאי מפעל ה"בריחה" הגדול, תוך נסיונות לאיחוד כל המחנה על פלגיו ב"חטיבה של שרידי יהדות מזרח אירופה" לשם חידוש החיים היהודיים בארץ. פרק מחקר על קבוצת "נקם", על ה"קואורדינציה לגאולת ילדים", על "ארגון פח"ח" ועוד. רשימות הלוחמים , פעילי התנועות בשואה ולאחריה, מפתחות שמות ומקומות.
הודפס: מר חשון תשנ"ט , 01/10/1998
חוברת: 66
גיליון: ס"ו
עמודים: 157-155 
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial