מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

שליחותו של מנחם בדר בקושטא ומגעי השומר הצעיר עם יהדות אירופה הכבושה
גיליון מוקדש לציון 40 שנה למרד גטו וארשה. אריאל הורוביץ, חבר קיבוץ גלאון, דוקטוראנט במכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, הוציא לאור מחקר על הקשרים של תנועת השומר הצעיר בארץ ישראל עם התנועה באירופה ועל הקשרים עם יהדות אירופה שתחת הכיבוש הנאצי. המחקר מצביע על מיעוט מגעים בשנות המלחמה הראשונות, ועל המפנה שחל בפברואר 1942. עבודה זו מתמקדת בעיקר בשליחותו לקושטא של מנחם בדר, חבר קיבוץ מזרע. המחקר מצביע על פעילותו הרב גונית של בדר ועל נסיונותיו להגיע לשיתוף פעולה מקסימלי עם האירגונים היהודיים בארצות אירופה כדי להושיט עזרה והצלה לכל עם ישראל. המחקר מתבסס בעיקר על מכתבים מ"ארכיון בדר" ומעביר אלינו תמונה חיה מעמידת התנועה בזמן המלחמה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שליחותם של האחרונים


קובנר אבא

"שליחותם של האחרונים" – הם דבריו של אבא קובנר בפגישה עם החטיבה היהודית הלוחמת [מארץ ישראל-פלסתינה] – היא הבריגדה, בקיץ 1945 על אדמת איטליה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שלמה חרחס


חולבסקי שלום

דברי אזכרה לשלמה חרחס ז"ל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שמואל ברסלב


אלי צור

במלאת חמישים שנה לנפילתם של חברי הנהגת השומר הצעיר בפולין, יוסף קפלן ושמואל ברסלב, מראשי המחתרת היהודית וממייסדי הארגון היהודי הלוחם, אנו מעלים קווים לדמויותיהם ותרומתם להכנות למרד גטו וארשה. אלי צור מתאר את שמואל ברסלב כאחד האידיאולוגים של התנועה בתקופה של ניתוק מן הארץ והעולם, כעורך העיתונות התנועתית הענפה במחתרת וכמאיץ להתנגדות מזויינת למעשי הרצח של הנאצים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שמחה הונוולד
דברי הזכרה לשמחה הונוולד ז"ל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שנאה עצמית נוסח ארנדט


גוטמן ישראל

הסטוריוגרפיה
ישראל גוטמן במאמרו "שנאה עצמית נוסח ארנדט" עורך ויכוח עם ניתוחה ומסקנותיה של חנה ארנדט שהופיעו לאחר משפט אייכמן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שנה אחת בטרבלינקה


יחיאל מאיר רייכמן

יליד לודז' – יחיאל מאיר רייכמן, הידוע גם בשמו הנריק רומנובסקי – מתגורר מאז 1948 במונטווידאו בירת אורוגוואי. בקיץ 1981 הוזמן לארצות הברית כדי להעיד במשפטו של פושע המלחמה מטרבלינקה, איוון דניאניוק, שהתקיים בקליוולנד, אוהיו. נושא עדותו, המתפרסמת כאן, היא טרבלינקה – כפי שראה אותה יהודי שחזה על בשרו את אימיה במשך שנה תמימה, ושהצליח להימלט בעת ההתקוממות ההרואית במחנה השמדה זה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שני מכתבים


קורצ'ק יאנוש

תעודות
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שני מכתבים מהגטו ברגעיו האחרונים


חולבסקי שלום

ד"ר שלום חולבסקי, מפרסם שני מכתבים מגטו ניסוויז' שחוברו ברגעיו האחרונים לפני האקציה האחרונה לחיסול הגטו. מרדכי חישין ורעייתו כתבו את המכתבים האלה – אחד ביידיש ושני ברוסית – ומסרו אותם לנוצרי מכר, שהסכים לשלוח את מכתביהם לאחר המלחמה לידידיהם. כותבי המכתבים נרצחו בעת הבריחה מהגטו לאחר המרד שפרץ בעת החיסול. המכתבים הגיעו לידי שלום חולבסקי לאחר 57 שנים ורק עתה הם מתפרסמים. זו פרידה עגומה מן העולם של אנשים היודעים כי מותם קרוב והם מבכים את הגורל האכזר של ילדיהם הרכים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שני ספרים על העיר קושיצה


שמעון א. שור

ד"ר שמעון שור, מקיבוץ שמרת, סוקר שני ספרים על עיר מולדתו קושיצה, בירת סלובקיה המזרחית. ספר אחד הוא אלבום צילומים מהודר שהופיע בסלובקיה ואין בו שום איזכור שבעיר קושיצה ישבו יהודים. הספר השני "דברי ימי קהילות קושיצה" יצא לאור בארץ ובו חיבור על תולדות הקהילה היהודית בעיר מראשיתה ועד עליית רוב שרידי הקהילה למדינת ישראל. Alexander Jirousek (Fotografie), "Kosice: Vychodoslovenske Vydavatelsto", 1986 Autor textu – Jozef V. Janovsky יהודה שלנגר [עורך], "דברי ימי קהילות קושיצה", הוצאת חוג יוצאי קושיצה והסביבה, ניסן תשנ"ה-אפריל 1991. את החלק המרכזי של הספר מהווה החיבור: Gorog Artur, A kassai zsidosag tortenete es galleriaja
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שני ספרים על יהדות גרמניה


מעוז אליהו

על שני ספרים השייכים לתולדות יהודי גרמניה כותב א. מעוז.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שנתיים במחנה הכפייה מיילץ - פרקי יומן


איילון אייזלנד יחזקאל

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
השמדה
יחזקאל איילון-אייזלנד, מחבר היומן, נולד ב-1920 בראדומישל-ויילקי שבמערב גאליציה. בימי מלחמת העולם השנייה נכלא במחנה העבודה מיילץ, שהוקם במארס 1942 בקירבת אחד ממפעלי המטוסים של היינקל. ממחנה זה הועבר למחנות פלאשוב, גרוס-רוזן, בוכנוואלד וזוננברג, עד לשיחררו ב-18.4.1945. חודשים רבים היה מאושפז בבית חולים באוסטריה עד שהחלים. בשנת 1949 עלה ארצה והיה פעיל בצורכי ציבור ברעננה עד לפטירתו בשנת 1982. ביומן, אותו כתב ביולי 1945 בבית החולים בפלאנן, הוא מתאר את קורותיו וחוויותיו מ-18.7.1942, היום הראשון לכליאתו במיילץ, ועד לינואר 1944. לפי עדותם של שרידי כלואי מיילץ – מוסרים תאוריו של י.א.א. במדוייק ובנאמנות הן את אשר פקד את הכלואים, והן את התנהגותם של הממונים הגרמנים והפולנים, ואף של אותם יהודים ששיתפו פעולה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שנתיים וחצי כ"פולניה" בגרמניה הנאצית


זהבה לבבי

זהבה לבבי, חברת קיבוץ בית זרע, מעלה בעדותה את קורותיה ואת קורות בני משפחתה בשנות השואה בעיר סטאשוב שבפולין ואת קורותיה לאחר מכן כפועלת פולניה נוצריה, במשך שנתיים וחצי, בתוך גרמניה הנאצית, המסתיימים עם קץ המלחמה ועלייתה ארצה לקיבוץ בית זרע שבעמק הירדן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

שרשרת הפיקוד במשטר האנרכי-טוטליטרי


טורי יעקב

במאמרו "שרשרת הפיקוד האנארכו-טוטאליטרי" או: "מי יזם את שילוח גירס [23/22 באוקטובר 1940]?" עושה יעקב טורי ניסיון לחשוף את שורשי השילוח הראשון של יהודים תושבי ה"אלטרייך" למחנה גירס אשר בצרפת של וישי הגרסה המקובלת היא שהיה זה מעשה של יחידים ["איינצלאקציון"], כלומר של שני הממונים על החבלים סארפלאץ ובאדן. אך השילוח היה קשור, באורח נסיבתי ומעשי, עם המדיניות הכוללת של היטלר לגירמון השטחים "המשוחררים" שבמערב; לפיכך זו הממונים עליהם – בירקל, ואגנר וסימון – לייפוי כוח ולסמכויות מעל ומעבר לנהוג לגבי ראשי המנגנון הנאצי. הגאולייטרים השכילו להסתמך על דברים מפורשים של היטלר ועל סעיפים מסוימים בהסכמי שביתת הנשק עם צרפת של וישי, כדי לבצע את הגירוש. המאמר מנסה להוכיח, כי רוברט ואגנר, הגאולייטר של באדן-אלזאס, היה זה אשר רתם את הימלר ומנגנוניו לפעולה. הלז, והסרים למרותו, כהיידריך ואייכמן, שיתפו פעולה עם ואגנר, בין היתר משום שהיו מעונינים בתקדים לגירוש המוני של יהודי ה"אלטרייך". הם דחו לרגע את חילוקי הדעות בינם לבין הגאולייטרים, כשם שוואגנר ובירקל התגברו על החיכוכים התדירים בינם לבין עצמם. רק גאולייטר סימון לא שיתף פעולה והעדיף לדחוף את יהודי לוקסמבורג לסירוגין דרך צרפת להגירה "מרצון". מסקנה: שרשרת הפיקוד הנאצי מופיעה כאן לאו דווקא כמכלול השלמות, אלא כבליל כמעט אנארכי של רצונות ושאיפות שרק בנקודות מסוימות שולטת בו הכוליות הטוטליטארית, המתבטאת בעיקר בהליכה עיוורת אחרי דברי המנהיג, אחרי הזיותיו על "גרמניה רבתי" ואחרי הטירוף רווי השנאה של "הפתרון הסופי לבעיית היהודים".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תגובות


חיים לזר , אריה לוי שריד , נילי קרן , יהודה טובין , שמואל רון (רוזנצווייג), אביהו רונן

בעקבות מאמרים ב"ילקוט מורשת" גיליון 47 מתפרסמות תגובות ותשובות. חיים לזר: "בלי להיכנס לוויכוח", ל.א. שריד: "עדותו של א. קובנר אכן נועדה לפרסום", ד"ר נילי קרן: נסיון לתגובה", יהודה טובין: "חקירת אמת - כיצד?", שמואל רון: "הערות למאמר 'מרדכי אנילביץ בזגלמביה'", אביהו רונן: "להתרכז בעיקר".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תגובות יהודי העולם למשטר הנאצי בראשיתו


אש שאול

נאציזם
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
במדור העיוני מפרסם ד"ר שאול אש, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרק מתוך עבודה מקיפה, על תגובות העולם היהודי, נוכח השלב הראשון ברדיפות יהודי גרמניה על ידי הנאצים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תגובותיה של המנהיגות למדיניות הנאצים


באואר יהודה

הנהגה יהודית
אנטישמיות
הרצאה שנישאה במארס 1975 בניו יורק, בכנס על נושא "השואה – דור אחריה", שאורגן ונוהל על ידי המכון ליהדות זמננו, בתמיכת המגבית היהודית המאוחדת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תגובתו של הוועד היהודי האמריקני למשבר יהדות גרמניה 1939-1933


פ.א. לזין

תוך צלילה והעמקה במסמכים ובמכתבים מהתקופה שבין עליית הנאצים לשלטון לפרוץ המלחמה, המצויים בארכיונים של הוועד היהודי האמריקני בניו יורק, מנסה פ. א. לזין להסיר את היריעה מעל תגובתו של הוועד היהודי האמריקני למשבר יהדות גרמניה ואת הרקע למעשיו ולמחדליו בנידון. מאמצי הוועד היהודי התרכזו בתקופה זו במאמצים להניע את הממשל בארה"ב לנקיטת צעדים נגד הפעילות האנטי יהודית של היטלר, תוך היסוסים אם להעביר הצעה מתאימה בקונגרס. מסתבר, שבניגוד למקובל לא הייתה לוועד השפעה רבה על הממשל ועל המדיניות שלו. על אף אכזבתו ממדיניות הממשל נמנע הוועד מלנקוט צעדי לחץ פומביים ונקט מדיניות של דיפלומטיה שקטה. אך בד בבד ננקטו צעדים לעורר את דעת הקהל נג האנטישמיות הגרמנית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תולדות איש השומר הצעיר בסלובקיה


ניר עקיבא

עקיבא ניר ז"ל, היה חבר קיבוץ שמרת ובין מייסדי "מורשת". בזמן מלחה"ע השנייה לחם עקיבא בשורות הפרטיזנים בסלובקיה. את מאמרו, "תולדות איש השומר הצעיר בסלובקיה", שלח עקיבא למערכת מספר שבועות בלבד לפני שנפטר בשנה הקודמת. במאמר מספר עקיבא מקצת מן החוויות שעברו עליו במחנה העבודה סרד וביערות עם הפרטיזנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תחולת חוק ההתיישנות על פשעי הנאצים ו'גרמניה האחרת'


ע. ברנד

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial