מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רשימת עדויות על יוסף קפלן

רשימת עדויות על יוסף קפלן (הגדל)

A.1000 -

עדות קולקטיבית על יוסף קפלן והשומר הצעיר בקליש.

העדים: לאה שטאייר (זלוטוגורסקי), לודוויג שטאייר, זלמן שר.

ראיין: שמואל מעיין ב-14.3.1982 נמסר לארכיון 6.6.1983

מקומות: קליש, גולוחוב, שלונסק, קיבוץ עברון, וילנה, ברנוביץ, ביאליסטוק, סיביר, קטוביץ, רדומסקו, צרפת.

עניינים: "בני הטבע", המכון ליהדות זמננו.

 

A.1001 -

עדות ישראל גוטמן על יוסף קפלן, חבר בהנהגה הראשית. מקובל על המוסדות היהודיים הכלליים בוורשה. נראה בעיניהם כסמכות. התחיל את הקיבוץ בז'ארקי והעביר אליו את החבורה הוורשאית.

העדות נקלטה בקיבוץ מענית באפריל 1983

 

A.1011 -

עדות אריה מריאן ניירברג, אחרי שחזר יוסף קפלן מווילנה ליקט את החברים וחידש את פעולת השומר הצעיר. התנועה היתה מוכרחה לדאוג גם לצורכי הקיום של החברים וחברי התנועה עזרו גם למשפחותיהם להתקיים. הוא הוציא חברים מהאומשלגפלץ בעזרת השוטר גז'יבובסקי, שנשתל במשטרה היהודית. יוסף נחשב לראש ההתנגדות בגטו עד הירצחו.

13 ע', מ"כ, המראיין שמואל מעיין, 19.6.1983

שמות האנשים: שמואל ברסלאוו (ברסלב), מרים היינסדורף, אירנה אדמוביץ', מרדכי אנילביץ', עמנואל רינגלבלום, הנריק ואסר, לודז'ה זילברשטיין (לאה), לאנדאו אלכסנדר, גז'יבובסקי.

 

A.1013 -

עדות יפה מורדובסקה גרושובסקי, קורותיה כחברת החלוץ הצעיר וחברת דרור.

היותה בקיבוץ בבנדין, פולין, בזמן כיבושה ע"י הגרמנים. בורחת לשטח הכיבוש הסובייטי

ללבוב. בעיר מולדתה, לחוביץ, היתה ב"החלוץ הצעיר" שהתאחד עם "פרייהייט" וקיבלו את השם "דרור". לבקשת התנועה היא ריכזה בלידה, בכפר סוקולקי הסמוך את הבריחה לווילנה. שיתפה פעולה עם פעיל השומר הצעיר, מוטק רוטמן, בארגון

הבריחה. כאשר נסגר הגבול והיה מסוכן להבריח עברה לווילנה שם היתה פעילה ב"דרור" ומשם עלתה דרך בריה"מ. ראיון מוקלט ע"י שמואל מעיין 16.11.1982

11 ע', מ"כ.

שמות האנשים: צביה לובטקין, נחמיה גרוס, מוטק רוטמן, יוסף קפלן.

מקומות: בנדז'ין, לבוב, סוקולקי, לחוביץ.

עניינים: החלוץ הצעיר, פרייהייט, דרור, השומר הצעיר, החלוץ, ג'וינט.

 

A.1014 -

עדות ישראל איכנוולד, מצ'נסטוכובה בדרך לשטח הכיבוש הסובייטי, בלובלין היה עד להרג יהודים ע"י הגרמנים, וכן בעיר חלם; אחרי שגנב את הגבול הודרך לפנות מביאליסטוק ללידה; מלידה עבר לכפר על הגבול שמשם הוביל את הבורחים בעזרת מבריח איכר לשטח הליטאי. משם הגיעו כולם לווילנה. יהודי בכפר התמסר לעזור ורואה במעשיו מצווה למען יישוב ארץ-ישראל והצלת יהודים. כך גם בכפר מעבר לגבול - אופה יהודי מאכיל ומלין ומסיע את הניצולים באוטובוס לווילנה - הכול למען המצווה. העד גומר את תפקידו בהברחה אחרי שנסגר הגבול ועבר גם הוא לווילנה.

עדות מוקלטת ע"י שמואל מעיין ב-27.1.1983, 11 ע', מ"כ.

שמות האנשים: יוסף קפלן, רוחצ'ה אורלינסקי, יולק שטנצר, יוסף קנטור, יוז'יק בראון, מייטק בראון, אדם רנד, שייקה ויינר, יעקב שטיינקה, אדק בוראקס, זורח זילברברג, שלום וולוכיאנסקי, מולה קושציאנסקי, מוטק רוטמן.

מקומות: וילנה, צ'נסטוכובה, לובלין, חלם.

עניינים: צבא אנדרס, דרור, החלוץ, השומר הצעיר.

 

A.1015 -

עדותו של חיים אלון על יוסף קפלן, שארגן את ההברחה מאזור הכיבוש הסובייטי לווילנה בסוף 1939. לפני פרוץ המלחמה דן העד עם יוסף בוורשה על פעילות שתי ההנהגות הראשיות של השומר הצעיר בגליציה ובפולין, עם בוא הפורענות. בריכוז וילנה נפגשו שוב ודנו על בעיות הנאמנות התנועתית, על ההבדלים באורח החיים בתנועה בשני חלקי פולין. בלידה היה שיתוף פעולה בין השוה"צ ובין "דרור" בהברחת חברים מעבר לגבול.

ראיון מוקלט על ידי שמואל מעיין ב-9.5.1983. 4 ע', מ"כ.

שמות האנשים: מולה בן-חיים קושצ'יאנסקי, מרדכי אורן, צבי בוברוב, אברהם גוולבר, טוביה בוז'יקובסקי, צבי גולדפרב, חיים גלברד, יצחק זלמנסון, סימון דאנהרש, יעקב שטיינקה.

מקומות: ורשה, לידה, וילנה, גליציה.

עניינים: השומר הצעיר, ג'וינט, דרור, זב מלודיך  ZEW MLODYCH

 

A.1016 -

עדות פינס פנינה פולה קולטון עמירי אלחנן.

יוסף קפלן וקן השומר הצעיר בבלשקי. הקן פעל כבר ב-1924 בעזרת ההסתדרות הציונית; פעילות משותפת עם קן קליש. יוסף קפלן היה בין מקימי הקן והפעלתו, הבדלים בין חברים עובדים לאלה שלמדו. היציאה להכשרה בסלונים ורובנו. פעולות וויכוחים בתנועה. ראיון מוקלט ע"י שמואל מעיין ב-18.3.1982, 7 ע', מ"כ.

שמות האנשים: יחיאל קולטן (קדמי), אליהו ברס, יהודה לואל, יעקב שטאייר, אריה גלברד, רגינה בוצ'קו, פנחס גרונר.

מקומות: קליש, רובנו.

עניינים: עליה ב', ספינת מעפילים "אטראטו".

 

A.1017 -

עדות של מולה בן חיים על השבי הגרמני והבריחה ממנו. בדרכו הגיע לביאליסטוק ומשם ללידה בכיבוש הסובייטי. יוסף קפלן הציע לו להצטרף למיליציה בעיר, כדי לדעת מה מתרחש בשלטון. העד ביקש לשרת בתחנת הרכבת. כאן קיבל את פניהם של המוני הפליטים שברחו מפני הגרמנים. יוסף כיוון את חברי השומר הצעיר שהגיעו בכיוון הגבול עם ליטא ומשם לווילנה. אדק בוראקס ישב בכפר הגבול והעביר את החברים שנשלחו אליו מלידה בעזרת איכרים; יוסף דאג לפליטים שהגיעו ללידה למלון עד שאלה יכלו לצאת לגבול. דעתו של יוסף היתה שיש לקיים את התנועה במחתרת גם תחת הסובייטים ולחתור לעליה בכל הדרכים. הוא תכליתי ובשיחותיו נמנע מלדבר על עצמו. אדק בוראקס היה בעל מרץ רב ונועז בהברחה; בווילנה יותר מאוחר דאג להגנה עצמית נגד פורעים ליטאים ואחרים. אדק היה סדרן העבודה של ריכוז וילנה. העד למד בווילנה באקדמיה לציור ועבד לפרנסתו בקישוטים ובתפאורות.

עדות מוקלטת ע"י שמואל מעיין ב-11.11.1982, 16 ע', מ"כ.

שמות האנשים: יעקב גרינשפן, חייקה גרוסמן, אליהו מובשוביץ, יעק שטיינקה, אנטק צוקרמן, שלום צור, אדק בוראקס, שייקה ויינר, מנדל כגן, שלמה קלס, יצחק זלמנסון, ויטקה, יורק אריה וילנר.

מקומות: זילונקה (ווהלין), ביאליסטוק, לידה, וילנה.

עניינים: קומוניסטים יהודים, הנוער הציוני, בית"ר, "הבונד".

 

A.1018 -

עדות מאיר ענבי על יוסף קפלן - אדם מסור להשומר הצעיר בכל מאודו. כיוון שלא גר בבית הוריו ולא היו לו הכנסות, לן בקן או אצל חברים, הם גם קיימו אותו במזון ובביגוד. הוא השתכר מעט מהוראת עברית; תמיד למד וקרא. עבד מעט בנגריה.

ראיון מוקלט ע"י שמואל מעיין ב-25.3.1982 בתל-אביב. 6 ע', מ"כ.

שמות האנשים: משה שמולביץ, יישכר קוט.

מקומות: קוסטופול, בולוש, קליש.

 

A.1020 -

אברהם זילברשטיין מספר על דוד נובודבורסקי איתו נפגש בהנהגה הראשית בגטו ורשה. גם בזמן הגטו היה לבוש בקפידה, דייקן ורציני. עסק גם בזיוף תעודות, ריכז ועדת בוגרים ופעולה תרבותית לא רק לחברי תנועה אלא גם לאנשים מחוץ לתנועה. הוא מסר דו"ח על טרבלינקה לעמנואל רינגלבלום בביתו. העד כתב את עדותו במכתבו לאחיו של דוד, משה נבו.

העתק המכתב נמסר לרוז'קה קורצ'ק. 4 ע', כ"י. מצולם.

שמות האנשים: יוסף קפלן, מרים היינסדורף, ויגה וישינסקי, מרדכי אנילביץ'.

מקומות: ז'רקי, טרבלינקה.

עניינים: ארכיון "עונג שבת".

 

A.1128 -

עדות משה שמואלי, קווים לדמותו של יוסף קפלן; ילדות, לימודים ופעילות בקן השומר הצעיר קליש לפני מלחמת העולם השניה; פעילות בתנועה ובציבור היהודי; ראיין שמואל מעיין, 13 ע', מ"כ.

שמות האנשים: מויטק זילברברג, מוריץ רוזנבלום, ברוך רוזנטל, רפאל גוטהיימר, בולוש קולסקי, לייבק גולדשטיין, לולק בוראקס, דווציו גרין, שעיה יעקובוביץ, מש' קולטון, דז'ימס, מאיר ענבי, אוקונובסקי, זאב אופנהיים, מאיר ענבי, זאב אופנהיים, מנחם יובן, פלקה כ"ץ, ד"ר ליבר, חיים ויינטראוב.

מקומות: קליש, לודז', קוסטופול, בלשקי, פביאניצה, סטובנו.

עניינים: "בני הטבע", "בי-ברכה", "פלוגת עבודה", "החלוץ-הצעיר".

 

A.1177 -

זיכרונות משה דומב על חברי השומר הצעיר מפולין הכבושה בידי הסובייטים שהגיעו לליטא; גניבת גבולות, פעילות מחתרתית של חברי התנועה; המצב  בביאליסטוק, הריכוז השומרי בווילנה, פגישות עם שייקה ויינר ויוסף קפלן; נכתב בפברואר 1985, 5 ע', מ"כ.

שמות האנשים: שייקה ויינר, רבן צדרבוים, יוסף קפלן.

מקומות: וילנה, רובנו, ביאליסטוק, לידה, וולקוביסק.

 

A.1195 -

זיכרונות של אנדז'ה בראט אנגיילצ'יק על יוסף קפלן עד 1939; בצבא, בהכשרה, במושבה, בהנהגת גליל לודז' - קליש; עזרו לו חבריו בקיום, היה חכם עם הומור יהודי; אהבתו לאמו ולאחותו; יחסיו הטובים עם חניכיו; העדה היתה זמן מסוים בידידות אינטימית עם יוסף, אשר ביקר בביתה בזוויירצ'ה.

ראיין: שמואל מעין, הוקלט ופוענח בינואר 1985 . 11 ע', מ"כ.

שמות האנשים: סאשקה אדלסון, לוי אולשר, מרים פשדבורסקה, אדק בוראקס, זורח זילברברג, מאדז'ה גרוס, חדוה וולקובסקי-כ"ץ, מאיר דוידזון, חדוה מסינג, מאיר טראובה-ענבי, אידה קפלן, צבי פרגריכט, האלינה שמדר, מרים היינסדורף.

מקומות: רובנו, נובי טרג, קריניצה, זוויירצה, קליש, קרמזין, בנדין.

עניינים: "אבוקה" - ארגון סטודנטים אוהדי השוה"צ, "בני הטבע", "טייגר היל", עלייה בלתי ליגלית.

 

A.1204 -

עדות אריה קוויאט קוואיטקובסקי על "יוסף קפלן ו'פלוגת עבודה' בקן השומר הצעיר בקליש". שנות השלושים – יוסף מארגן קבוצת צעירים עובדים לתנועה. "פלוגת עבודה", שהיה מדריכה עד שנקרא לתפקיד אחר בקן; מדי פעם הסיע העד את יוסף מקאליש לוורשה בענייני התנועה.

ראיין שמואל מעיין, נובמבר 1984.

שמות האנשים: ליאון סיטנר, קלמן סיטנר, זאב הופנהיים, יעקב קרמזון, סנדרוביץ, ישראל בייראך, הלנקה רובין, קובה רובין, הורוביץ שרה, סנדר ברנר, רומה אופנהיים, רפאל גוטנהיימר, הרמן הבר, סאבה סיטנר, מיכאל בירנבאום, שייקה ויינר, אברהם ליסי, סנדז'ייבסקי (שמעון שופטי), יצחק פוקס, קוקושקה שעיה יעקובוביץ, יוחוש שורק.

מקומות: ורשה, הרובישוב, זמושץ, בידגושץ.

עניינים: גדוד "בי ברכה", אנטישמיות, אנדקים, "החלוץ", "הגנה", אגודת ישראל.

 

A.1234 -

לוריא גוטה, על יוסף קפלן וקן קאליש.

ראיון מוקלט ע"י שמואל מעיין, 9.5.1985 בעין שמר. 11 ע', מ"כ.

 

A.1235 -

זיכרונות מימי הגטו בוורשה; פעילי התנועה בגטו, חווה חקלאית - הכשרה של השומר הצעיר, קיבוץ שומרי ברחוב נאלבקי (נליבוקי) 23, מטבח עממי בסיוע הג'וינט; אופי ראשי התנועה.

4 ע', מ"כ; ראיין שמואל מעיין, 17.6.1986

שמות האנשים: שושנה הדני, צפורה היינסדורף, מרים היינסדורף, אסתר וישניאק, שמואל (ברסלאוו?), מרדכי אנילביץ, מירה, אריה וילנר, אנטק צוקרמן, יצחק קצנלסון, סוקניק, רבקה ספירשטיין, טוסיה אלטמן.

מקומות: ולוצלבק, זבונשין, ברית המועצות, טרבלינקה, צ'נסטוכובה, ורשה.

עניינים: השומר הצעיר, פליטים בזבונשין, קיבוץ שומרי בנלבקי 23, פליטים בוורשה, ג'וינט, מטבח עממי, פרטיזנקה - פרטיזנים, מחתרת, בית ספר בגטו, המרד.

 

A.1260 -

העד ישראל פלק היה בגטו ורשה מפקח על השימוש בכספי ג'וינט. מספר על יוסף קפלן שנפגש איתו בגטו ובדרכם, ברכבת בדרך, בתפקידיהם; קפלן מסור לרעיון ולתנועתו; פעיל בתנאים של סכנת נפשות; משכיל, יהודי בשורשיו ובמראה החיצוני, בולט בין עסקני הגטו; העד גר במונטריאול קנדה, מסר את עדותו בתל-אביב, 19.5.1985 לשמואל מעיין במלון "פאלאס". 15 ע', מ"כ.

שמות האנשים: דוד גוז'יק, מרדכי אנילביץ', צביה לובטקין, גוטרמן, הירש ווסר, זלמן פרידריך, לנדאו, מרים היינסדורף, יורק וילנר, שמואל ברסלאוו ברסלב, טוסיה אלטמן, עמנואל רינגלבלום, גוטה פישמן, בלומנטל, קרמיש.

מקומות: וארשה, טומשוב מזובייצק, בריסל, טרבלינקה, ז'רקי, גרוכוב.

עניינים: "עזרה עצמית יהודית", השומר הצעיר, "בונד", פועלי ציון שמאל, "הוועד המרכזי של היהודים", אי"ל - ארגון יהודי לוחם, בונקרים, פלצובקעס, יודנרט, "מכון היסטורי יהודי".

 

A.1275 -

היכרותו של הנייק גרבובסקי עם יוסף קפלן באמצעות אירנה אדמוביץ; פגישות חשאיות עם חברי המחתרת היהודית בגטו ורשה וקשרים עם היהודים במקומות אחרים בפולין; הפגישה בגטו וארשה 1942 עם פעילי המחתרת היהודית, דיונים בקשר למרד; שיתוף פעולה עם שוטר יהודי, אריה גריבובסקי; אישיותו ופועלו של יוסף קפלן.

4 ע', כ"י.

העדות נמסרה בבית לוחמי הגטאות ב-13.12.1985, נמסר ע"י שמואל מעין.

שמות האנשים: יצחק צוקרמן, צביה לובטקין, היידוק סטניסלב, רודולף דיסנר, חייקה גרוסמן, יודלמן.

מקומות: ביאליסטוק, גרודנו, וילנה, פיוטרקוב, צ'נסטוכובה.

עניינים: גטו ורשה, משטרה יהודית, השומר הצעיר, "החלוץ".

 

A.1328 -

עדותו של סטפן גראייק על יוסף קפלן בוורשה; מנהיג השומר הצעיר, ראשון שהופיע בגטו וארגן את תנועתו; בין ראשי הארגון היהודי הלוחם - אי"ל, מארגן מטבח עממי, פעיל בכל היוזמות של המחתרת, מנהיג רעיוני.

8 ע', מ"כ. ראיין שמואל מעיין ב-1.11.1987

שמות האנשים: מרדכי אנילביץ', שמואל ברסלב, טוסיה אלטמן, מרים היינסדורף, דוד נובודבורסקי, רינגלבלום עמנואל, שכנא זגן, מגיסטר זגן, יעקב לשצ'ינסקי, גוז'יק, פלק, אוז'ך, רברשה בלום, גיטרמן, צביה לובטקין, נתן שוולב, יצחק קצנלסון, יצחק צוקרמן, קירשנבוים, יודקס, ונדה אלסטר, פולה אלסטר.

מקומות: ז'רקי, הרובישוב, צ'רניאקוב, ג'נווה פנמה, ויטל - צרפת, זגלמביה.

עניינים: השומר הצעיר, עיתונות מחתרתית, "דרור", פולקסדויטשה, משתפי פעולה יהודים, ג'וינט, יודנרט, מרד גטו ורשה, "בונד", קיבוצי הכשרה, "החלוץ", אקציה, מרד ינואר 1943, פועלי ציון - צ.ס., פ.פ.ס., הציונים הכלליים, פועלי ציון שמאל, משטרה יהודית.

 

A.1357 -

עדות רות שמולביץ על יוסף קפלן עד 1941, כאשר הצליחה לברוח להונגריה; סיפור יציאתה ורשה אחרי שיוסף הודיע לה שעליה לעזוב את הגטו ולהגיע לגבול הסלובקי; בדרך לקרקוב ומשם לגבול עברה תלאות, מאסר ועוד. בסלובקיה הגיעה לעיר בארדיוב, שם שהתה עד שהתחילו לגרש מאושוויץ. ברחה להונגריה. היתה בקשר עם יוסף קפלן בקיץ 1942.

העדות נגבתה ע"י יוסף קפלן ע"י שמואל מעיין, 13.4.1988; 4 ע', מ"כ.

שמות האנשים: מרים שפירא, צמרת ואכנהויזר, יוסף שמיר, טוסיה אלטמן, צגיילניק שלמה, מרים היינסדורף, יצחק מנדל, אירנה אדמוביץ, לבן, שלמה גרושקה, יוסף קורניאנסקי, טילה ורובלבסקי, יוכבד שוורצמן, יצחק צוקרמן, לונקה

קוז'יברודסקה, שלאכט, אפריים קליין, צבי פלדי, רפי בנשלום פרידל.

מקומות: טומשוב מזובייצק, פלניצה, סלובקיה, קרקוב, נובי סונץ, פראגה (ורשה), ווהלין, קריניצה, בודפשט.

עניינים: השומר הצעיר, הכשרה, קיבוץ "היוצר", עלייה בלתי ליגלית, "החלוץ", שוטר פולני, הברחת גבול, המרד הסלובקי.

 

A.1377 -

עדות הלה רופאייזן על יוסף קפלן בגטו ורשה. פעיל בארגון היהודי הלוחם (אי"ל). פעילות משותפת של תנועות הנוער החלוציות; הדמויות המרכזיות של התנועות; רכישת נשק, הסברה בציבור למען התנגדות לגירוש לטרבלינקה. על חברתו של יוסף - מרים היינסדורף; פעולת העדה כקשרית של "עקיבא"; הקשר בין החברים בקרקוב למרכז בוורשה.

הראיון הוקלט ע"י שמואל מעין ב-27.6.1988 בדירת העדה בבוסתן הגליל. 5 ע', מ"כ.

שמות האנשים: שמואל ברסלב, ישראל זלצר, אליעזר גלר, צביה לובטקין, יצחק צוקרמן, סויקה-שרה ארליכמן, מרים היינסדורף, אנטון, דורקה רובינשטיין, מרדכי טננבוים, דולק ליבסקינד, רבקה ליבסקינד (רוז'קה קופר), לושיק דניאל, אדווין

וייס, ישראל קאנאל, אנילביץ, שמעון הלר, טוסיה אלטמן, לוטק רוטבלאט, אלמה, יורק וילנר, אדלמן מארק, מירה פוכרר.

המקומות המוזכרים: טרבלינקה, לובלין, ויטל (צרפת), מחנה חמלנו ,וילנה, קרקוב, גליציה, טרנוב.

העניינים: השומר הצעיר, החלוץ, אומשלגפלץ, התנגדות מזויינת, ארגון יהודי לוחם, "דרור", גורדוניה, "עקיבא", אקציות, חלוקת כרוזים, משטרה יהודית, חילופי אזרחי חוץ הנוער הציוני, קיבוץ בוורשה, קשרית, "החלוץ הלוחם", B.O.Z.M.CH, פלוגת הכשרה, עזרה יהודית עצמית, קואורדינציה לאומית, פרטיזנקה, בריחה לסלובקיה.

 

A.1423 -

חסיד אומות העולם הנריק הנייק גרבובסקי מספר על פגישותיו עם יוסף קפלן, אדק בוראקס ואחרים – במחתרת השומרית וגם על חברי מחתרת לא שומרים. מספר על ההכנות להתנגדות, הקשר עם הגטאות. פגישות עם אבא קובנר וחבריו בווילנה. על רכישת נשק.

בתיק מכתב לרוז'קה קורצ'ק, 2 רשימות בפולנית על גרבובסקי בעיתון "מוסטי" משנת 1948 ועל שיתוף הפעולה בין הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) לבין המחתרת הפולנית. 2 ע' בכתב ידו; 9 ע', תרגום עברי בכ"י.

שמות האנשים:  יוסף קפלן, אירנה אדמוביץ, יצחק צוקרמן, צביה לובטקין, סטניסלב האידוק, מרדכי אנילביץ, חייקה גרוסמן, אריה וילנר, טוסיה אלטמן, שמואל ברסלאו,  רודולף דיזנר, אדלמן, אריה גז'יבובסקי, הרש סיאדלסקי (אדק), קז'יק רטהייזר (רותם), טוביה שיינגוט, ידוויגה דודזייץ, אבא קובנר, יאן גלינסקי, ישראל נאגל,  אברהם ביאלצקי.

מקומות: ורשה, גרודנו, ביאליסטוק, וילנה, קרקוב.

עניינים: גטו ורשה, המחתרת הפולנית, שיתוף פעולה בין יהודים ופולנים, המחתרת השומרית בפולין, המנזר הדומיניקאני בווילנה.

 

A.1502 -

ראיון טלפוני של שמואל מעין עם יונה סנד על יוסף קפלן. יונת לא הכירה את יוסף מקרוב, אך היא מציגה את דמותו המיוחדת והשונה לעומת חבריו האחרים בהשומר הצעיר - "מיזוג של פשטות עממית ותוואי היכר של אינטלגנט מובהק".

2 ע', מ"כ.

שמות האנשים: יוסף זק, יצחק קצנלסון, מרים היינסדורף.

מקומות: גטו ורשה.

 

A.666 -

זיכרונות יצחק ורגינה זילברבוגן על יוסף קפלן, קורותיו מילדות, השומר הצעיר בקן קליש עד המלחמה.

3 ע', כ"י. ראיין שמואל מעין, 22.7.1977

 

A.668 -

ראיונות שערך שמואל מעיין על יוסף קפלן, מויטק זילברברג ועוד.

1. תשובות לשאלות על משה מויטק זילברברג. עמוד 1, רשם שמואל מעין. 9.2.1978

מפקד הארגון היהודי הלוחם בצ'נסטוכובה במסגרת הקיבוץ שכלל חברי השוה"צ, דרור, גורדוניה ופועלי ציון; העד נשלח לארגן קבוצת פרטיזנים ביער, שתשמש מקלט לפליטי המרד; מויטק ארגן את הלוחמה היטב. עם תבוסת האי"ל הוא התאבד, בלי לנטוש את עמדתו.

2. יוסף קפלן בצ'נסטוכובה. שמואל מעין מראיין את דב בן-יעקב. 9.2.1978 בא לעיר לחדש את החווה, שנהרסה ונבוזה אחרי פרוץ המלחמה. ניסיונו לא עלה יפה. אסף נתונים על מצב היהודים ב-1940. היה המקור למידע על המצב בפולין;

ב-1941 פעל למען ייסוד הכשרה בעיר בשביל חברים מערים גדולות; בהכשרה היה קשה מאוד. ב-1942 החליפה את יוסף חברתו מרים היינסדורף.

3. טוסיה אלטמן - שמואל מעין מראיין את דב בן-יעקב. ביקוריה בעיר עודדו את החברים; ד"ש ממנה לחברים שהיו מנותקים מהחוץ אחרי האקציה הגדולה - החזיר להם את הרצון לחיים.

4. שמואל מעין מראיין את דב בן-יעקב על אריה וילנר, יורק היה בעיר בסוף 1942; הוא השפיע על חברים להקים ארגון לוחם. בראשית ינואר 1943 הרצה בפני חברים והביא להקמת אי"ל.

5. שמואל מעין מראיין את דב בן-יעקב על מויטק זילברברג.

6. שמואל מעין מראיין את ברוך טל על יוסף קפלן.

7. שמואל מעין מראיין את דב בן-יעקב על מויטק זילברברג.

 

A.669 -

עדות מולה בן חיים על יוסף קפלן. פגישה עימו לארגון מושבת קיץ בקיץ 1937. שליח ההנהגה הראשית במושבה. אישיותו כפי שנראתה אז; כישורים ותכונות; פגישה בלידה ב-1939. יוסף מארגן קנים לפעילות מחתרתית תחת הכיבוש הסובייטי באיזור ווהלין; מעודד ללכת לווילנה; פגישה שלישית בווילנה בינואר 1940, לפני שיוסף חזר לוורשה.

2 ע', מ"כ. נכתב בפברואר 1978.

 

A.672 -

עדות מרדכי רוטמן, על אישיותם של יוסף קפלן, אדק בוראקס וזרח זילברברג.

ראיין שמואל מעין. 12 ע', מ"כ.

 

A.673 -

עדות זלמן שר על משפחתו של יוסף קפלן; משבר במשפחה. השפעת הרס המשפחה על חייו של יוסף; התמסרותו להשומר הצעיר בעיר קאליש, פולין, ייסוד הקן בקליש; בקיבוץ הכשרה בקוסטופול - ברזנה - סארני; פעילות בגליל ווהלין; מותו בגטו ורשה.

העדות נגבתה ע"י שמואל מעיין בקיבוץ מענית ב-18.4.1978.

מקור, 18 ע', מ"כ. העדות נמצאת ב-C.76

 

A.675 -

העדה אידה קפלן היא אחותו של יוסף קפלן. בית המשפחה, ילדותו ונעוריו של יוסף. קורותיה אחרי הכיבוש הגרמני; לודז', ביאליסטוק; יוסף הבריח חברים לווילנה, כדי לעלות; יוסף ישב בוורונובו ע"י לידה; אחרי שהגרמנים כבשו את ביאליסטוק ברחה וניטלטלה עם בנה הקטן, לוורונובו - עד חיסול הקהילה, בלידה ומשם ברחה ליער נאליבוקי; במחנה משפחתי של פרטיזנים יהודים עד שחרורם; בספטמבר 1944 חזרה ללידה, משם ללודז'; יצחק אנטק צוקרמן סידר לה "בריחה" לאיטליה, בתחנה הראשונה של הבריגדה היהודית; פגישה עם אבא קובנר; בארץ פגישה עם אירנה אדמוביץ ועם צביה לובטקין - על יוסף קפלן. סיפור פעלו למען הצלה ומלחמה בנאצים, מותו.

העדות נגבתה ע"י שמואל מעיין בירושלים ב-7.5.1978, 12 ע', כ"י.

 

A.679 -

עדות אסתר שושן. יוסף קפלן - אדם עצוב; פעיל, ביתו - התנועה, הקן וההכשרה בקליש, דמות של "נזיר" שומרי.

נכתב ב-10.7.1978, 2 ע', כ"י.

 

A.680 -

עדות זלמן שר על יוסף קפלן: למד בישיבה בלודז'; אחרי שהמשפחה עברה לקליש, הוא נכנס לבית ספר, לגימנסיה; בבית עוני, התפרנס ממתן שיעורים; המפרנסת העיקרית היתה אידה; סכסוכים עם אביו שלא רצה בדרך החיים שבחר יוסף. תכונות של מנהיגות בקן השומר הצעיר; מאמין קנאי בתנועתו; קשריו האישיים לחבריו בתנועה; הקימו קן בבלשקי ובפוזנן. פעילותו בקן בשטחים שונים. זרח ומויטק זילברברג באו משכונה שרובה היו נוצרים וזה גרם לאופיים השונה משל הנערים שגרו בשכונות היהודיות.

העדות נגבתה ע"י שמואל מעיין ב-22.5.1978 והיא תוספת לעדות A.673, 8 ע', מ"כ.

 

A.688 -

עדות זליג גאייר, ההנהגה הראשית של השומר הצעיר לפני פרוץ המלחמה בפולין, הזמנת יוסף קפלן להנהגה; חיפש אתגרים בלתי שגרתיים; תנאי חיים חומריים קשים של ההנהגה; הבריחה לווילנה אחרי פרוץ המלחמה; התנועה בימים הראשונים של המלחמה תחת הכיבוש הסובייטי; יוסף בריכוז וילנה; יוסף בין השליחים בוורשה; תכונותיו ואישיותו של יוסף.

עדות מוקלטת ע"י שמואל מעיין, יוני 1978. 8 ע', מ"כ.

שמות האנשים: ברוך רבינוב, פייבל גבזה, חמדה גלירוביץ, צפורה וולק, יוסף שמיר, כליף, שייקה ויינר, סשה קורן, צבי פרגריכט, אדם רנד, טוסיה אלטמן, אברהם ליפסקר, ישראל רוזנצווייג, דז'יונק הורוביץ, אברהם בורנשטיין, נחום שטרכמן, חיים גלברד, ארזי, אירנה אדמוביץ, אבא קובנר, יעקב רוכמן.

מקומות: ורשה, ווהלין, וילנה, קליש, לוצק, לודמיר.

עניינים: השומר הצעיר, ריכוז וילנה, ההנהגה הראשית, "תרבות".

 

A.693 -

עדות אפרים יאנסוביץ, אותו הביא יוסף קפלן להשומר הצעיר ב- 1932. היה "בקבוצת עבודה", בין הנערים העובדים בקן קליש (קאליש). יוסף הדריך את הקבוצה. כמדריך היה נערץ, התאספו במסבאה , כדי לכבד את יוסף באוכל.

העדות נגבתה דרך הטלפון, ראיין שמואל מעין. 7 ע', כ"י.

 

A.728 -

עדות אברהם כהן. לפני מלחמת העולם השנייה בהשומר הצעיר במחוז ווהלין; יוסף קפלן בהנהגת הגליל; המשבר הקומוניסטי בתנועה; כנס רובנו והמאסר; בריחה משטח הכיבוש הסובייטי לווילנה כדי לעלות; קבלה לבבית של הפליטים איישישוק מעבר לגבול; מאסרים וגירוש בחזרה; בבית סוהר סובייטי ובבית חולים; בריחתו ועזרה ליוסף לנסיעתו לבית משפחתו דובנו. אופי ותכונות יוסף כשומר, עוזר והליכות עממיות, השפעתו התרבותית והרעיונית על חניכיו.

ראיון מוקלט ע"י שמואל מעיין, פברואר 1979, 20 ע', מ"כ, 2 קסטות בארכיון.

 

A.812 -

יוסף קפלן ומויטק זילברברג בקן השומר הצעיר בקליש עד 1938.

עדות מוקלטת ומפוענחת ע"י שמואל מעיין. 20 ע', מ"כ.

 

A.912 -

ראיון מוקלט של שמואל מעין עם אברהם זילברשטיין במענית ב-20.5.1981.

19 ע', מ"כ. 2 קסטות בארכיון. נמסרו לארכיון ע"י שמואל מעין ב-23.8.1981

שמות האנשים: אברהם והרמן, מרישה והרמן, נתן שוולב, רבקה גלנץ, אריה וילנר, טוסיה אלטמן, ברנר, הנייק טנצר, גבירצמן, וולברג, פישלביץ, פאיה, שרה גוטגולד, היפק הימן, הנייק פייסק, משה קראוס, קורלנד, אביגדור שילהויז,

קרקאור, הארי גרשונוביץ, קובה ריפשטיין, סומק אברמוביץ, מייטק ויינטראוב, אירנה אדמוביץ, אנטק צוקרמן, צביה לובטקין, יוסף קפלן, שמואל ברסלב, מרדכי אנילביץ, שווצברט (שוורצברד).

מקומות: ניו-יורק, צ'נסטוכובה, ז'רקי, לודז', ורשה, קרקוב, טרנוב, טרבלינקה, קליש, וישקוב, בנדין.

עניינים: השומר הצעיר, קיבוץ דרור-גורדוניה, קיבוץ "מעפילים", הארגון היהודי הלוחם, "קבוצת 66".

A.918 -

חברים מקיבוץ מענית מספרים על יוסף קפלן:

החברים לוין שאול, לובה ישראלי, תקוה שילר, רזניק אחווה, שמחוני בלה, קופרמן מוריה, פרנקל יעקב, אבל שמעון מספרים על יוסף קפלן. זכרונות על השומר הצעיר בגליל לודז - קליש לפני המלחמה, בקיבוץ הכשרה "אל-על" ב קוסטופול, ב סרני, וב ברזנה, איזור ווהלין. השיחה התקיימה בקיבוץ מענית ב-8.10.1981. 3 ע', מ"כ.

 

A.926 -

ראיון שערך שמואל מעין ב-25.10.1981 בביתה של פנינה פינס עם עדים מקן בלשקי: יטקה וולגל מרמת השופט, פנינה פינס - פולה קוטון מתל-אביב, יחיאל קולטון - קדמי מבית אלפא.

מקומות: זרקי, בלשקי, לודז'.

 

A.958 -

אורי זלמן גורביץ מספר על ביקורו של יוסף קפלן בקורניץ מטעם ההנהגה הראשית אצל חברי השומר הצעיר שפעלו במחתרת תחת הכיבוש הסובייטי. אישיותו של יוסף, מטרת הביקור, דבריו, הוראותיו לפעולה.

2 עמודים מצולמים מתוך ספר "מגילת קורניץ", בהוצאת ארגון יוצאי קורניץ בישראל ובארצות הברית, 1956.

 

A.961 -

עדותם של צבי בן-חורין, חיים גלברד, רוז'קה קורצ'ק, יודקס, אדם רנד, יצחק זיוו, א' ליפסקר. יוסף וויתר שלוש פעמים על עלייתו למען התנועה. חי במחסור רב; נדד מקן לקן; התגעגע לארץ ולקיבוצו. היה גזבר ההנהגה, איש מעשי. מי שנתן בו אמון הוא החזיר אמון; בדרכו מווילנה בחזרה לוורשה עבר בקנים באיזור הסובייטי.

הפגישה אורגנה ע"י שמואל מעין והונחתה ע"י רוז'קה בבית הקיבוץ הארצי ב-13.3.1982. 23 ע', מ"כ וכתבי יד. הראיון הוקלט על 2 קסטות שפוענחו ונמצאות בארכיון.

שמות האנשים: אירנה אדמוביץ, טוסיה אלטמן, מרדכי אנילביץ, יצחק אנטק צוקרמן, צביה לובטקין, שייקה ויינר, שמואל ברסלאב, זליג גייאר.

מקומות: ורשה, לידה, וורונובו, רובנו, לבוב, ברנוביץ.

עניינים: ריכוז וילנה, "החלוץ", השומר הצעיר.

 

A.975 -

רב שיח על יוסף קפלן בקן השומר הצעיר בקליש. מספרים על: עוניו של יוסף קפלן בקליש לפני המלחמה. פעל כראש גדוד עקשן וקנאי לתנועה. נסך גאווה וביטחון עצמי בחניכים ע"י הפעלתם בעריכת מסבות וחגים. ידידותו עם יאנדז'ה. בוורשה אחרי הכיבוש הגרמני יוסף משפץ מועדון לתנועה.

השתתפו ברב-שיח: שולמית אביעזר, אברהם אנשל, אברהם גלעד, צבי וארצקי, חדוה מסינג, יהודה ריש, גרשון שר.

מנחה: שמואל מעיין.

הוקלט בתל-אביב ב-17.3.1982. 2 הקלטות בארכיון.

שמות האנשים: ד"ר גרוס, מדז'ה, חרלופסקי, אברהם שר, הנקה כהן, טוסיה אלטמן, אדק בוראקס, זורח זילברברג, משה קופיטו, צבי פוטשניק, פלקה לשצ'ינסקה, יוסף שמיר, מירה, שלמה סימקייביץ, פייבל דווידוביץ, רבקה טונדובסקה, חדווה וולקוביץ, מנחם גרבינה, רבקה קלמרובסקה, ברונקה טונדובסקה, זושקה זילברברג, אחוש שורך, אירנה אדמוביץ, מלכה סקורניק, מרדכי ברון, בולוש קולסקי, דוד פרידה, אברהם גלעד, מרדכי אנילביץ, אליאשוויץ לוטק, אליאשוויץ סטאשק, רוז'קה גולדשטיין.

מקומות: ז'שוב, ולוצלבק, לודז', מלקיניה, קוברין, קובל, ורשה, רובנו.

עניינים: ריכוז וילנה, "החלוץ" בקליש, בית"ר בקליש.

 

A.987 -

עדויותיהם של גוטה חרלובסקה, זלמן שר ומפגש קבוצת "עליזים מקן קליש", על יוסף קפלן בנעוריו בקליש. בבית הספר פעיל ומארגן; עזב את משפחתו וחי במחסור, בעזרת חבריו; היה מורה לעברית לפרנסתו; פעיל בהדרכת נוער ב"החלוץ" שהצטרפו לתנועה. בקן קאליש היה שיתוף פעולה גם עם גורדוניה והחלוץ הצעיר. חברי הקן המבוגרים הקימו מסגריה ונגריה ללימוד מקצוע, כי הגויים לא קיבלו אותם.

העדויות נמסרו בראיון שערך שמואל מעין ב-14.3.1982, 14 ע', מ"כ.

שמות האנשים: פולה קולטון, פולה קרסוצקה, יטקה וולגיל, יחיאל קדמי, יושק וורצקי, צבי אוקונובסקי, בלה קפלן, אידה קפלן.

מקומות: בלשקי, קלשקי, לודז', זגורוב.

 

A.988 -

עדות אידה קפלן על יוסף קפלן ומשפחתו.

דוד בברלין; היחסים בין ההורים, בינם לבין הילדים. יוסף בלודז'; לימודי יוסף בגימנסיה.

5 ע', מ"כ. הראיון נערך ב-21.12.1982 והוא תוספת לראיון קודם  A.675.

הראיון נערך ע"י שמואל מעיין.

שמות האנשים: זלמן קפלן, חנה יעקובוביץ - אישתו, מרים היינסדורף, האלינה ויכלר, ביתה יוספה, חנוך ויילנד, אלק שורק, ברוך רוזנטל, פלקה לנדאו.

מקומות: ברלין, קליש, טולישקוב.

 

A.993 -

עדות אפרים ינסוביץ ינס על יוסף קפלן.

את העד ארגן להשוה"צ יוסף ב-1932. היה ב"קבוצת עבודה", בין הנערים העובדים בקן קליש; יוסף הדריך את הקבוצה והיה נערץ עליה. התאספו במסבאה, כדי לכבד את יוסף באוכל. עדות דרך הטלפון, ספטמבר 1978 . ראיין שמואל מעיין, 7 ע', כ"י.

 

A.997 -

עדותו של ראובן ארזי על השנים לפני המלחמה ואחרי פרוץ המלחמה בפולין. יוסף קפלן חבר ההנהגות הראשיות של השומר הצעיר בפולין. ב-1939 מרכז את הבריחה לווילנה; אח"כ הוטל עליו לשוב לוורשה. היה מסור לתנועה; קרוב לאירנה אדמוביץ; יוסף היה בהנהלת ארכיון עמנואל רינגלבלום, "עונג שבת".

העדות נכתבה במרץ 1983. 4 ע', כ"י. התקבל משמואל מעיין ב-7.4.1983

שמות האנשים: יצחק אנטק צוקרמן, צביה לובטקין, אירנה אדמוביץ.

מקומות: קליש, מזריץ פודלסקי, ורשה, ברית המועצות, וילנה, לידה, ברנוביץ, סיביר, פולין, לודז'.

עניינים: הלשכה הארצית של קק"ל, "תרבות", השומר הצעיר, הצבא הסובייטי, נ.ק.וו.ד., ארגון הצופים הפולנים, "עונג שבת", ממשלת פולין.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial