אודות

תמונת פנורמה של מכון מורשת

'מורשת' – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ, נוסד ב-1961 ע"י קבוצה של לוחמי המרידות בגיטאות, במחנות ופרטיזנים, בוגרי השומר הצעיר באירופה. 'מורשת' עוסקת בעיקר בהיבטים שונים של בחירה והכרעה אישית בזמן השואה ובעולם תנועות הנוער בשואה ותפקידן בניהול חיי היום יום בגיטאות עם דגש על  פעילויותיהן במסגרת המרידה והמלחמה בנאצים.

במסגרת מורשת פועלת מחלקת חינוך העוסקת בהנחלת זיכרון השואה עם בני נוער, כוחות הביטחון, סטודנטים, מורים ומחנכים ועוד. ההתמקדות של מח' החינוך היא בתנועות הנוער ובתפקידן החינוכי, קהילתי ואופניה השונים של ההתנגדות לנאצים ועושי דברם.

'מורשת' מוציאה לאור, החל משנת 1963 ועד היום, את 'ילקוט מורשת' שזהו כתב עת מדעי (שפיט peer review) היוצא בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א. זהו כתב העת הוותיק בארץ בנושא השואה, היוצא ברציפות מאז היווסדו ועד היום.

'מורשת' יחד עם יד יערי, כחלק מחטיבת ההיסטוריה של השומר הצעיר, מפעילה הוצאה לאור המוציאה מדי שנה ספרי עדות, ומחקר.

בארכיון מורשת ניתן למצוא מגוון גדול של חפצים, עדויות, קטעי עיתונות, כתבים ועוד מתקופת השואה והמלחמה. ביניהם כתבים מקוריים של מרדכי גבירטיג, חפצי של שורדי שואה ופילטי מחנות הפליטים בקפריסין ואלבומי תמונות נדירים מגטו לודז' ומקומות נוספים

'מורשת' היא חלק מחטיבת ההיסטוריה של השומר הצעיר. החטיבה, הכוללת את 'מורשת' ו 'יד יערי' פועלת לשימור, תיעוד, חקר וחינוך, ביחס לכל מפעליה, של תנועת השומר הצעיר כתנועת חיים (על כל חלקיה -תנועת השומר הצעיר בארץ ובגולה, הקיבוץ הארצי, מפ"ם/מר"צ, העיתונות, האומנות, מוסדות החינוך, צוותא ועוד).