גילוי דעת על המלחמה באוקראינה

גילוי דעת על המלחמה באוקראינה

חטיבת ההיסטוריה של השומר הצעיר על גופיה ועובדיה – הארכיון המרכזי של השומר הצעיר יד יערי, ומורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ', מבקשת להביע צער על המלחמה המתרחשת כעת על אדמת אוקראינה  ולהביע את הזדהותנו עם סבלם של אזרחי אוקראינה. אנו יוצאים כנגד הפרת כל ערך וחוק מוסרי  והפגיעה האנושה במרקם החיים של משפחות, חברות וקהילות.

אנו  העוסקים בתיעוד וחקר ההיסטוריה של תנועת השומר הצעיר, שראשיתה  במזרח אירופה,  ובתקופת  מלחמת העולם השנייה והשואה במיוחד, מבקשים לבטא זעזוע עמוק ואכזבה מחוסר היכולת לעצור רודן צמא דם ותאב כוח, גם במאה ה-21  ועל רקע הניסיון ההיסטורי של מאורעות מלחמת העולם השנייה והשואה.

לצד התגייסות מאוד מרשימה של עזרה וסיוע ממדינות, ארגונים, קהילות ויחידים מהעולם כולו, אנו מצפים לעמידה ברורה של העולם החופשי ומנהיגיו כנגד מעשי התוקפנות של רוסיה ולהמשך הלחץ הכלכלי והדיפלומטי לסיומה של המלחמה ולשיקומה של אוקראינה.

תנועת השומר הצעיר בישראל ובעולם וקבוצת חבצלת דרך הזרוע ההומניטרית שלה, עושות מאמצים גדולים לסייע לפליטים שבגבולות  אוקראינה עם שכנותיה, במציאת מקומות מקלט, מזון, תרופות ובגדים.

אנו קוראים לכל מי שיכול לסייע, לתרום למאמץ ההומניטרי הזה בכל דרך אפשרית עבור הגדלת התמיכה והעזרה שאנו מושיטים לעם אחר הנתון עתה תחת מכבש המלחמה. מצ"ב הקישור

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/69634/charity

עובדות ועובדי חטיבת ההיסטוריה של השומר הצעיר

קבוצת חבצלת