הנחיות למחברים – כתב העת "מורשת" (יוני 2021)

1. יש להשתמש במירכאות כפולות בכל הציטוטים לאורך הטקסט כולו. יש להשתמש במירכאות יחידות במקרה של ציטוט בתוך ציטוט בלבד. כל סימני הפיסוק צריכים להופיע בתוך המירכאות, פרט לנקודתיים ולנקודה-פסיק.

2. תאריכים יש לכתוב במבנה הבא: 21 בינואר 1959.

3. לציון שעה יש להשתמש במבנה של 12 שעות בצירוף המילים "בבוקר", "אחר הצהריים", "בערב" או "בלילה".

4. מספרים 9-1 יש לכתוב במילים. מספרים גדולים יותר יש לכתוב בספרות (פרט לתחילת המשפט, שם יש לכתוב אותם במילים).

לדוגמה: היו שבעה כלבים בחצר.
היו 27 כלבים בחצר.
עשרים ושבעה זה כל מה שהיא יכולה לאחסן.

5. תת כותרת צריכה להיות מודגשת; תת-תת כותרת צריכה להיות מודגשת ובהטיה; תת-תת-תת כותרת צריכה להיות בהטיה ועם קו תחתון.

6. הפניות: כל ההערות וההפניות יופיעו כהערות סיום.

בהפניות יש להשתמש במבנה הבא:

ספרים

בפעם הראשונה באופן מפורט: שם פרטי ושם משפחה של המחבר, שם הספר (מקום ההוצאה, שנת ההוצאה), עמוד 10.

שם פרטי ושם משפחה של העורך (עורך), שם הספר (מקום ההוצאה, שנת ההוצאה), עמודים 20-10.

במקרה של עורכים אחדים, יש לכתוב (עורכים).

דוגמה:

Harry Forman and Jon Mehlman (eds.), Culinary Delights (New York, 1967), p. 78.  

ספרים שאינם באנגלית: כל שמות הספרים והמידע על אודות ההוצאה לאור של הספרים בשפות שאינן נכתבות ב-א"ב הלטיני יופיעו בתרגום. לדוגמה: Yoav Goldman, The Last Cry of the Sparrow: Bird- Watching in the Holy Land (Tel Aviv, 2015), pp. 25-27 (Hebrew).

כל השמות והמידע על אודות ההוצאה לאור של הספרים שאינם באנגלית אבל בשפות שנכתבות ב-א"ב הלטיני יופיעו בתרגום. ספרים כאלה יכולים להופיע בתרגום לאנגלית או לשפת הפרסום.

דוגמה: Albert Camus, L'Étranger (Paris, 1942), p. 11
או Albert Camus, The Stranger (Paris, 1942), pp. 23-70 (French).

בפעמים הבאות באופן מקוצר: לאחר שמקור הופיע בהערות הסיום פעם אחת באופן מלא, בפעמים הבאות הוא יופיע בקיצור (שם המשפחה של המחבר, כותרת מקוצרת, עמוד/ים), כך: Goldman, The Last Cry of the Sparrow, pp. 25-27.

מאמרים בכתבי עת


בפעם הראשונה באופן מפורט: שם פרטי ושם משפחה של המחבר, "כותרת המאמר", שם כתב העת (2)5 (1985): 27-25.

דוגמה: Example: Mark Vine, "On the Future of Social Research in Israel," Journal of Contemporary Social Research 5(2) (1995): 66-78.
או: Mordechai Brawer, "Holocaust Survivors in Israel," Zion Today 25(2) (2005): 25-28 (Hebrew).
או: Mordechai Brawer, "Holocaust Survivors in Israel," Zion Hayom 25(2) (2005): 25-28 (Hebrew).

כאשר מספר פריטים מופיעים באותה הערת סיום, יש להפריד ביניהם באמצעות נקודה-פסיק (;).

דוגמה: Marvin Lewis, "Where the Wild Ones Were," Journal of Narrative Fiction 5(1): 33-45; Marty Webb, For the Gatherers (Barcelona, 1978), p. 34 (Spanish).

בפעמים הבאות באופן מקוצר: Lewis, "Where the Wild Ones Were," p. 34.

7. כללים נוספים:

המילה "שם" מצביעה על מקור ומספרי עמודים זהים לאלה המופיעים בהערה הקודמת, בתנאי שבהערה הקודמת מופיע מקור אחד בלבד. כאשר המקור זהה אבל המיקום בתוך המקור הוא שונה, יש להשתמש במילה "שם" ולציין את מספר העמוד הרלוונטי (שם, עמוד 37).

אין להשתמש במילה "כנ"ל". כאשר שני מקורות נכתבו על ידי מחבר זהה והם מופיעים אחד אחרי השני, במקור השני יש לציין את שם המשפחה של המחבר בלבד.

דוגמה:

10. Marty Webb, For the Gatherers, p. 27; Webb, On Their Own (Berlin, 1956) (German).