ימי עיון למדריכי/ות פולין

ימי העיון למדריכי פולין מתקיימים מספר פעמים בשנה.
ימי העיון כוללים הרצאות בתחומים מגוונים של מיטב המרצים והמרצות בנושאים שיכולים להעשיר את היריעה ההיסטורית, הערכית והאינסטרומנטלית של מדריכי ומדריכות מסעות בני נוער ומבוגרים לפולין.
ימי העיון במורשת מוכרים על ידי מנהלת פולין כחלק מהשתלמויות החובה הנדרשות מכל מדריך ומדריכה.
בימי העיון המתקיימים במורשת יש אפשרות לרכוש ספרים מגוונים שיצאו בהוצאת מורשת במחיר מוזל.