מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

20 שנה ל"ילקוט מורשת"
יום עיון, בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב והמכון ליהדות זמננו שליד האוניברסיטה העברית בירושלים, ובו נשמעו הרצאותיהם של הפרופסורים דניאל קארפי, יהודה באואר, ישראל גוטמן וד"ר דינה פורת. כן נערכה קבלת פנים במשכן נשיאי ישראל על ידי נשיא המדינה מר חיים הרצוג. מפרסמים גם אחדים מן המכתבים למערכת, שהגיעו לרגל המאורע.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

20 שנה למותו של יופ ווסטרויל
ביוגרפיות
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

25 שנה למרד גטו ביאליסטוק


גרוסמן חייקה

קהילות וערים
גטאות
התנגדות
הסטוריוגרפיה
אירגונים יהודים
במלאת 25 שנה למרד גיטו ביאליסטוק, הננו מפרסמים שלוש עבודות בסימן התאריך: מאמר של חייקה גרוסמן, שנושאו הבעיות המרכזיות של המחתרת והמרד בביאליסטוק.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

40 שנה לאוניית המעפילים "פייטרו"


לוין דב

פרופ' דב לוין סוקר את ספרו של זוניה שטרום. הספר חושף פרשיות עלומות מארגון המחתרת בגטו קובנה ומן הלחימה הפרטיזנית ביערות רודניקי. מקרה הוצאתו להורג של משה גרבר, מדריך בקן השומר הצעיר בקובנה, בשל חשד, כי מסר בידי השלטונות פרטים על המחתרת, הוא טראגי במיוחד. רק ב-1985,לאחר ויכוח ציבורי נוקב מעל דפי העיתונות, פורסם תצהיר המזכה את גרבר מאשמת בגידה. זוניה שטרום, "חורבן ולחימה", מגטו קובנה ליערות רודניקי, בהוצאת ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות בישראל, תל אביב 1991.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

40 שנה למרד גטו וארשה


דיון בין לוחמים להיסטוריונים

גיליון מוקדש לציון 40 שנה למרד גטו וארשה. במרכזו דיון בהשתתפות לוחמי הגטאות, פרטיזנים והיסטוריונים, שנערך בתל אביב ב-19 בינואר 1983, לפי הזמנת מערכת "ילקוט מורשת". המשתתפים היו בשנות מלחמת העולם השנייה חברי המחתרות בגטאות שונים בשטחי הכיבוש הגרמניים וחלקם נמנים היום על ההיסטוריונים העוסקים בחקר תקופת השואה. השתתפו: אבא קובנר [וילנה - קב' עין החורש], יהודה באואר [האניברסיטה העברית ומורשת], דב (בולק) בן-יעקב [צ'נסטוכובה - תל אביב], פינחס (יאשק) בן-צור [צ'נסטוכובה - תל אביב], דוד (יורק) פלונסקי [וארשה - קב' גבעת חביבה], חייקה גרוסמן [ביאליסטוק - קב' עברון], חווקה פולמן-רבן [וארשה - קב' לוחמי הגטאות], ישראל גוטמן [וארשה-האוניברסיטה העברית], פרדקה מזיה [בנדין-סוסנוביץ - קב' העוגן,[עקיבא ניר [סלובקיה - קב' שמרת] ,בוניו (בניטו) רונן [סלובקיה - קב' העוגן], יהודה (פולדק) מימון[ ]קרקוב - חיפה], אביבה מימון [בנדין - חיפה], מירה מלמד [קובנה - קב' להבות הבשן], סטיפן גרייק [וארשה-יד ושם], רבקה לובסקינד-קופר [קרקוב - קב' דגניה א'], שלום חולבסקי [ניסוויז'-האוניברסיטה האברית], דב לוין [קובנה - האוניברסיטה העברית], רוז'קה קורצ'ק-מרלא [וילנה - קב' עין החורש], ברונקה קליבנסקי [ביאליסטוק - ירושלים], פוליה שרייבר [קרקוב - חיפה].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

40 שנה למרד גטו וארשה


דיון בין לוחמים להיסטוריונים

דיון שנערך בתל אביב ב-19 בינואר 1983, לפי הזמנת מערכת "ילקוט מורשת". המשתתפים היו בשנות מלחמת העולם השנייה חברי המחתרות בגטאות שונים בשטחי הכיבוש הגרמניים וחלקם נמנים היום על ההיסטוריונים העוסקים בחקר תקופת השואה. [ראה גיליון 35] המשכו של הדיון התקיים ב-26 ביוני 1983 ובו הושמעו דבריהם פרדקה מזיא, דב בן-יעקב, פרופ' דניאל קארפי, ד"ר אהרון וייס, פרופ' יהודה באואר, יהודה מימון, חייקה גרוסמן, שלמה פרלמוטר, ד"ר שלום חולבסקי ואבא קובנר. דבריהם מתפרסמים כאן. בדיון המקיף, על שני חלקיו, התרכזו המשתתפים במיוחד בבעיות הבאות: מקומן של המרידות בגטאות ושל לחימת הפרטיזנים בעמידה היהודית בשואה; הלחימה בגטאות והלחימה ביערות; היבטים על היודנראטים ויחסיהם של אלה עם המחתרות הלוחמות בגטאות; מה בין גטאות גדולים לבין גטאות קטנים וההשלכות על גורלם; מה בין המרד והמאבק לבין ההתנגדות לצורותיה השונות – לגבי סיכויי ההצלה; הנקמה – כגורם במרד ובמאבק; "גטו לדוגמה"; השוני במצבם של היהודים במערב אירופה בימי השואה; ועוד.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

50 שנה למפגש - ישראלים וניצולים בראי הספרות, הזיכרון וההיסטוריוגרפיה


חנה יבלונקה

ד"ר חנה יבלונקה, מן המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון, כותבת על חמישים שנה למפגש בין שארית הפליטה והישראלים בראי הספרות וההיסטוריוגרפיה. המגע הזה לא התרחש רק על אדמת הארץ, חלקו הסוער והנרגש היה עוד באירופה במפגש בין הניצולים לבין החיילים הארצישראליים. מן ההיבט של הכתיבה על המפגש בין הניצולים לחברה הישראלית מבחינה החוקרת שלוש תקופות. בתקופה הראשונה מופיעות בעיקר יצירות ספרות בנושא זה שחוברו בידי בני הארץ. בתקופה השניה נערך משפט אייכמן הנחשב בדרך כלל כנקודת מיפנה בקבלתם של הניצולים אל תוך החברה הישראלית וסיום עידן השתיקה הגדולה של הניצולים. מופיעות יצירות של ניצולי שואה המציינים את מפגשם עם בני הארץ. התקופה השלישית המתחילה עם סיומה של מלחמת יום הכיפורים מקרבת את בני הארץ להבנה עמוקה של המצב היהודי באירופה במלחמת העולם השניה. מצד אחד מופיע שפע של ספרי זכרונות של ניצולים, החשים כי הזמן אוזל והם חייבים להשאיר ציון לחוויותיהם בתקופת השואה ולהקים יד למשפחתם שאבדה. מצד שני רואות אור יצירות ספרות המתארות את המפגש עם הארץ ואת קליטתם של העולים החדשים על אורותיהם וצלליהם. נושא המפגש והקליטה של שארית הפליטה הפך גם לאחד החשובים והמרכזיים בעיסוק האקדמי בן זמננו. חלק מהמחברים שייכים לדור הצעיר של חוקרי השואה והשלכותיה בארץ.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

50 שנה לפרעות בקיילצה [צילומים]
במלאות חמישים שנה לפרעות בעיר קיילצה [4 ביולי 1946], בהן נרצחו 42 יהודים משארית הפליטה, אנו מפרסמים צילומים מטקס הנחת זרים על קברי הקרבנות בבית העלמין בקיילצה. צילם וייצ'ך לאטק מווארשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

60 שנה למרד גטו וארשה


מערכת

הגליון מוקדש כולו ל-60 שנה למרד גטו וארשה ולחורבנה של הקהילה היהודית הגדולה ביותר בכל יבשת אירופה. בגליון זה ראיון שערך יוסף רב, מעורכי "ילקוט מורשת", עם פרופסור ישראל גוטמן, במלאות 60 שנה למרד גטו וארשה. ישראל גוטמן הוא מבכירי ההיסטוריונים של השואה ובעצמו היה חבר המחתרת היהודית בגטו וארשה, ומאוחר יותר במחנה אושוויץ. בראיון הנקרא, ”מרד גטו וארשה לאור העדות והמחקר", מתייחס גוטמן למחקר השואה העכשווי ולשאלת ראיית השואה בפרסקטיבה היסטורית. הוא מצביע על סילופים ותופעות שליליות המופיעות היום המעוותים את הבנת השואה. בראיון מתייחס גוטמן למרד גטו וארשה ומנסה לענות על השאלות, מאין מצאו היהודים המעונים בגטו את הכוח להתארגן למרד, ולמה היו אלה דווקא תנועות הנוער בעיקר, שהיו הגוף היוזם, המארגן והמנהיג של המרד.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

60 שנה לסיום המלחמה באירופה ושחרור המחנות


מערכת

השנה אנו מציינים 60 שנה לשחרור מחנות הריכוז וההשמדה הגרמניים על ידי חיילי בעלות הברית ולסיום מלחמת העולם השנייה בחזית האירופית. סביב יום שחרור מחנה אושוויץ ע"י חיילי הצבא האדום. החל מה-27 בינואר התקיימו לראשונה טקסים מרשימים באו"ם, בארצות אירופיות שונות, בכנסת ובעיקר במחנה אושוויץ עצמו. אנו מקדישים חלק מהגיליון הנוכחי [79] לנושא זה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

Lebensborn ['מקור החיים']


טובין יהודה

ספרות ושירה
אנטישמיות
יהודה טובין דן בספרו של מרק הילל "בשם הגזע" (צרפתית), שעניינו אחת התכניות מקור-החיים של המשטר במשפטי נירנברג עלה בידי סניגוריהם לטשטש את תוכנו ומהותו האמיתיים. Marc Hillel, Au nom de la Race, Fayard, Paris 1975
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

Peter Novick, The Holocaust in American Life
פטר נוביק מסביר את שתיקתם של יהודי ארצות הברית בתקופה שלאחר מלחמת האולם והשואה בהקשר של המלחמה הקרה, בה האוינ של אתמול [גרמניה] הפך לבעל ברית של היום בחזית מול הקומוניזם, והאמריקנים נקראו להזדהות עם הברלינאים ש"עמדו בגבורה" במצור הסובייטי. הםפר עורר ויכוח בקהילה היהודית בארצות הברית בגלל הקביעות ומסקנות, מבוססות על שפע נימוקים, אך אינו עקבי בדרך בה הוא מציג את טיעוניו. ראוי בהחלט לקריאה. Peter Novick, "The Holocaust in American Life", Houghton Mifflin Co., New York 1999
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אבא הלל סילבר ויחסו לגרמניה


שלמה שפיר

ד"ר שלמה שפיר, עורך "גשר" [כתב העת של הקונגרס היהודי העולמי], מפרסם מחקר על "יחס אבא הלל סילבר לגרמניה הנאצית". שפיר חקר וכתב רבות על נושא המנהיגות היהודית של ארצות הברית, במיוחד בתקופת השואה ולאחריה. במאמר מקיף זה, עוקב שפיר אחרי יחסו של הרב סילבר, שהיה ממנהיגיה הבולטים של יהודי ארה"ב, מראשית עליית הנאצים לשלטון ועד לשנות "המלחמה הקרה", ואיך גישתו אל גרמניה והשקפת עולמו הליברלית קבעו את חלקו במאבק החרם הכלכלי בשנות ה-30; יחסו לשאלות הצלה בתקופת השואה; ועמדתו בנושא חלוקת גרמניה לאחר המלחמה
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אביב 1943 - קיץ 1944


גילברט לאסן

גילברט לאסן, חסיד אומות העולם המתגורר עד היום בגיללאיה, סיכם את פעילותו במסגרת המחתרת הדנית בימי הכיבוש הנאצי מאביב 1943 עד קיץ 1944, במאמר בו הוא מספר עובדות ופרטים רבים על אותם ימים. ברשימה מתגלות דרכי הפעילות והקשר עם העולם שמחוץ לשטחי הכיבוש, שבמרכזה עמדה הפעילות להצלת יהודי דנמרק.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אגדה על נסיך


ריקי בודנהיימר

ריקי בודנהיימר היא היסטוריונית וחברה בצוות ההקמה של המוזיאון החדש של מוסד יד ושם. במאמרה היא מגוללת את סיפורם של בתי הספר שהוקמו בין כותלי המפעלים התעשייתיים בגטו לודז' ומתארת את הפעילות התרבותית שהתקיימה בהם. המחברת מציגה טקסט ואיורים של הצגה, שילדים אמורים היו להציג באחד מהמפעלים האלה. האיורים הצבעונים הם חלק מתערוכה על גטו לודז' שהוצגה ביד ושם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אגדת חורף הונגרית בנחל געתון


אביהו רונן

אביהו רונן על יוסף מאיר. דמותו של יושקה מאיר היא מן המופלאות שקמו להשומר הצעיר בהונגריה. יליד טרנסילבניה שמשתלב מאוחר יחסית בתנועה בהונגריה, בה הוא מייצג את הקו הרדיקאלי שדגל בשיתוף פעולה פעיל עם כוחות המחנה האנטיפאשיסטי. פעילותו הגיעה לשיאה בימי משטר סאלאשי, מה-15 באוקטובר 1944 עד ראשית ינואר 1945, כאשר הוא היווה חוליית קשר רבת חשיבות בין המחתרת החלוצית לבין הקומוניסטית, כמארגן קבוצות התנגדות, מספק תעודות מזוייפות ומפעיל קווי אספקה לנשק מעריקים, וכראש חוליית הצלה עצמאית שפעלה ברחובות בודפשט, שחבריה מחופשים במדי ז'נדרמים וכנופיות 'צלב-החץ'. יוסף המשיך בפעולתו גם אחרי השיחרור. חקר והביא לדין עשרות פושעים פשיסטים, שחלקם נידונו לתליה. שימש מפקד ארגון 'ההגנה' החשאי בהונגריה. עם עלייתו הצטרף לקיבוצו געתון, שם נפטר ב-1991.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אגון רוט


יעקב רונן

ריעקב ונן, מקיבוץ העוגן, משרטט במסה מקיפה את דיוקנו של אגון רוט, מדריך בכיר בתנועת השומר הצעיר בסלובקיה בעת המלחמה. זוהי דמות של אנטי-גיבור, בעל כאריזמה, יוזמה ותושייה, המצליח לרכוש את לב הציבור היהודי, צעירים ובוגרים כאחד, לרעיון הציוני ולתנועת ההנוער. אגון היה אדם חולני ולמרות מצבו הבריאותי המעורער הוא מתרוצץ בזמן הגירושים כדי להשיג ניירות נוצרים העשויים להציל משפחות יהודיות מן המשלוח למזרח. אגון השתתף במרד הסלובקי ב-1944 והיה בין אלה שקיבלו את פני הצנחנים מארץ ישראל בשטח המשוחרר בבאנסקה ביסטריצה. הוא מתגייס לסייע לפליטים יהודים עם דיכוי המרד הסלובקי ונופל מכדורי אנשי ס.ס.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אדם לאדם…


מריאנה אדמצ'ק

מריאנה אדמצ'ק היא ניצולת שואה וחברה ב'ארגון ילדי השואה' בפולין. בקובץ בהוצאת הארגון שהופיע בפולין בשם 'שנה שחורה, שנים שחורות, היא מוסרת עדות מזעזעת על קורות משפחתה בכפר קטן במחוז שדלצה באותן שנות האימה. עם פרוץ המלחמה היתה המחברת רק בת תשע ואבי המשפחה עם שבעה ילדים עושה מאמצים כבירים כדי למלט אותה מן האסון המתרגש. הדבר אינו עולה בידו ורק הילדה הקטנה מוצאת מקלט אצל איכרים עניים ושם היא בונה את משפחתה. היא רושמת את זכרונותיה למען הדור הבא ומקווה ש'ספור זה לא יישנה לעולם'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אדם צ'רניאקוב - האיש והיומן


גוטמן ישראל

קהילות וערים
גטאות
ביוגרפיות
הסטוריוגרפיה
יומנים
יודנארטים
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
ניתוח דמותו ומעשיו של אדם צ'רניאקוב, יושב-ראש היודנראט בגטו וארשה לאור יומנו שהתפרסם לאחרונה, וזכרונותיהם של בני התקופה. כנספח לעבודה, מתפרסם בגיליון זה לקט קטעים מיומנים וספרי זכרונות, אשר במרכזם ניצבת דמותו של צ'רניאקוב [ראה בגיליון זה - מס' 10: "על אישיותו של אדם צ'רניאקוב"].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אוטו בוסה - האדם, המאמין, המסייע


גרוסמן חייקה

אחת מניצולותיו של אוטו בוסה, חייקה גרוסמן, מוסיפה עוד כמה פנים על מעשיו המופלאים של בוסה – האדם, המאמין והמסייע.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial