מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

נ - ביוגרפיות באות נ'

נובודבורסקי, דויד – יליד ורשה. ממארגני תנועת השומר הצעיר במחתרת בורשה. מפקד פלוגת אי"ל בשטח טאבאנס-שולץ. עם היוצאים דרך תעלות הביוב ללומיאנקי, ואחר כך – ביערות וישקוב. בקיץ 1943 החליטו, הוא ועוד כמה חברים, להבקיע להם דרך להונגריה. חוזר ללומיאנקי ומנסה על ידי הפולני קיישצ'אק להתקשר עם מיפקדת אי"ל בצד הארי. אישה פולקסדויטשה, שהורתה להם את הדרך לקיישצ'אק, הסגירה אותם לידי הגסטאפו. כבן עשרים ושבע.

 

נוז'יצא, יצחק – יליד ורשה. חניך "דרור". חבר אי"ל בגיטו ורשה. מחברי הקומונה בדזיאלנה. בראשית ספטמבר 1942 יצא עם פלוגת לוחמים לוארבקוביץ. בדרך נתפס על ידי הגסטאפו ונרצח. כבן עשרים.

 

נוּסנבלט, טוּלוֹ (נפתלי), ד"ר – יליד סטרי. ביוגרף של דוקטור הרצל. התגורר שנים רבות בוינה. עם כיבוש אוסטריה על ידי היטלר, חזר לפולין. בגיטו ורשה פעל ב"תקומה". מקורב למחתרת החלוצית. במרד אפריל נתפס בידי הגרמנים ונשלח למחנה הריכוז בלובלין. ניספה.

 

נוֹסיג, אלפרד, ד"ר – מנהל מחלקת התרבות והאמנות ביודנראט. תיכן עם השלטונות הגרמנים את שילוח יהודי אירופה למדגסקר, הכין בשביל הגסטאפו דו"חים שבועיים על מצב הרוחות בגיטו. אחרי מרד ינואר לגסטאפו לנהוג בפחות  אכזריות כדי שאפשר יהיה להוציא מורשה יותר יהודים. אי"ל דן אותו למווות ופסק הדין הוצא לפועל על ידי אברהם דרייאר, פייבל שוורצשטיין וזכריה ארטשטיין. בן השמונים כרע על ברכיו וביקש רחמים; משנוכח כי סופו קרב – איים בנקמת הגרמנים. כמה מסמכים מארכיונו נפלו לידי אי"ל, השאר לוקח בו ביום על ידי הגסטאפו.

רב-כשרונות, גילה יכולת בשירה ובפיסול. ויד לו בפילוסופיה ומתמטיקה. בראשית הציונות – מנהיג התנועה הלאומית שבגליציה. לאחר סכסוך בינו לבין דוקטור הרצל פרש ב-1903 מההסתדרות הציונית. במלחמת העולם הראשונה שימש בא-כוח הממשלה האוסטרית בקושטא וסופר "נויא פרייא פראסא". הציע לנציג ארצות הברית בקושטא, מורגנטוי, להשתיק

"מטעמים יהודיים" את הטבח בארמנים. מורגנטוי האשים אותו בגלוי שהוא סוכן גרמני.

 

נידז'לקובסקי, מיצ'יסלב – ממנהיגי פ.פ.ס., עורך עתונה "רובוטניק". ממארגני הגנת ורשה בספטמבר 1939. ממקימי מחתרת פ.פ.ס. נאסר על ידי הגרמנים ונרצח בכפר פאלמירי, כשלושים קילומטרים מורשה, ב-21 ביוני 1940.

 

נשמית, שרה – ילידת סייני, מחוז סובאלק. מפעילי "החלוץ" והחלוץ הצעיר בליטא. ערב כיבוש קובנה, עוקרת ומגיעה לז'אטל. בדצמבר 1942 בורחת ממחנה העבודה בדבוראץ לגדוד הפרטיזנים של בולאק. אחות בבית חולים לפרטיזנים. כיום בארץ.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial