מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ר - ביוגרפיות באות ר'

רבוב, פייצ'ה (צפורה) – ילידת סוחובולה על יד ביאליסטוק. חניכת החלוץ הצעיר. מאנשי "דרור" והקומונה בדזיאלנה. חברת אי"ל בגיטו ורשה. השתתפה במרד ינואר. במרד אפריל נלחמה בפלוגתו של הניך גוטמן בשטח המברשתנים, ואחר כך – בגיטו המרכזי. נשארה במקום לטפל בחברה הפצוע הניך גוטמן, אחרי צאת הלוחמים לצד הארי. כבת עשרים ושלוש.

 

רזניק, דב – חניך השומר הצעיר. מפעילי הקבוצה הלוחמת בעיר מולדתו מיר. ערב חיסול הגיטו יצא ליערות הסביבה. בין הניצולים. בארץ.

 

רזניק, ישראל – מפעילי הקבוצה הלוחמת בגיטו מיר. עם חיסול הגיטו – בפרטיזנקה. נרצח בידי אנשי כנופיות.

 

רזניק, ניסן – יליד פינסק. מראשי "הנוער הציוני" בגיטו וילנה. ממקימי המחתרת החלוצית. חבר מיפקדת פ.פ.א. פרטיזן ביערות רודניקי. חי. בארץ.

 

רטייזר, שמחה (קאזיק) – יליד ורשה. חניך "עקיבא". הקשר הראשי של אי"ל בצד הארי בורשה. בימי מרד אפריל 1943 נלחם בפלוגתו של הניך גוטמן בשטח המברשתנים, ואחר כך בגיטו המרכזי. ב-29 באפריל שליח הגיטו לצד הארי. ממארגני הפעולה לעזרת הלוחמים בגיטו. ב-8 במאי חזר בראש משלחת לגיטו המרכזי והוביל את הלוחמים למוצא תעלות הביוב ברחוב פרוסטה. בין הניצולים. בארץ.

 

רטנר, יצחק – יליד וילנה. מהנדס. חבר פ.פ.א. עם חיסול הגיטו גורש למחנות. חי. בארץ.

 

רֶמבה, נחום – מנהל מזכירות היודנראט ויושב ראש איגוד הפקידים בגיטו ורשה. בימי האקציה הגדולה עשה להצלת יהודים, אנשי ציבור ופעילי יי.ס.א. מן האומשלאגפלאץ. בימי מרד אפריל גורש למאיידנק וכאן ניספה.

ראף, ישקה – יליד וילנה. חבר השומר הצעיר. מפקד פלוגה ב-פ.פ.א. נפל ביער. בן עשרים.

 

רֶאק, טדיאוש – סגן יושב ראש "המועצה לעזרת יהודים". מראשי מפלגת האיכרים. מאסירי אושוויץ, תת-שר למשפטים בפולין העממית-הדמוקרטית.

 

רוֹבֶצקי (“גרוט"), סטפן – גנרל, מפקד ז.וו.ז. מחבר ספר "על מלחמות רחוב", המורה הלכות דיכוי מרידות פועלים. מנע עזרה צבאית מהגיטו הלוחם. אחרי הוצאת הלוחמים מהגיטו הבוער פקד עליהם לעקור לוולין – מקום מאבק הדמים בין כוחות פולניים לבין אירגונים אוקראיניים פאשיסטיים. באמצע 1943 נפל בידי הגסטאפו; לפי השמועה: עקב בגידה.

 

רוּבין, משה – יליד גרמניה, ממגורשי זבונשין, חבר אי"ל בגיטו ורשה. מפעילי "דרור". גרפיקאי, בראשית חיסול הגיטו התקין עם מרדכי טננבוים תעודות מזוייפות של בתי המלאכה הגרמניים. ערב מרד אפריל הכין כרזות בד אנטי-גרמניות. בימי המרד נלחם בפלוגתו של זכריה ארטשטיין בגיטו המרכזי. עם הנשארים בגיטו הבוער. פרטי מותו לא ידועים. כבן עשרים ושלוש.

 

רובינצ'יק, משה – יליד נובוסראבז'ין, פולסיה. מפעילי "דרור" בגיטו ורשה. ממקימי החווה החקלאית בגרוכוב. חבר אי"ל. מרכז הבסיס הפרטיזני בוארבקוביץ. שם ניספה, עם כל חברי פלוגתו, מחמת בגידה, ב-3 בספטמבר 1942. בן עשרים ושמונה.

 

רוגוז'ינסקי, קובה – חבר השומר הצעיר. נמלט ממחנה העבודה בוולקוביסק לגיטו ביאליסטוק. מפעילי אי"ל. ביצע עבודות פירוטכניות. ממונה על הנשק. נפל בימי מרד הגיטו, אוגוסט 1943.

 

רוּדשֶבסקי, יצחק – יליד וילנה. תלמיד הגימנסיה הריאלית. ניספה בימי הגיטו, ספטמבר 1943. בן חמש עשרה. עזבונו, יומן שנכתב בגיטו, נשמר ונדפס בקיצורים ב"די גאלדענע קייט", חוברת ט"ו, תל אביב, 1953.

 

רוּדנֶר, חיים – יליד נובוגרודאק. עם פרוץ המלחמה הגיע מקיבוצו בלודז' לוילנה, באביב 1942 עבר לביאליסטוק. מפעילי קיבוץ "דרור" במקום. חבר אי"ל. נפל בימי מרד הגיטו. אוגוסט 1943.

 

רוז'נסקי, אלק (אליהו) – יליד ורשה. חניך השומר הצעיר. חבר אי"ל בגיטו ורשה. בימי האקציה הגדולה – בפלוגת מציתי הבתים. ב-29 באוקטובר 1942 ביצע עם מרדכי גרובס ומרגלית לנדוי את פסק דין המוות על יעקב לייקין. ב-18 בינואר 1943 – בפלוגת מרדכי אנילביץ' שניהלה קרב רחוב עם גרמנים בקרן זמנהוף-ניסקה. נפצע קשה ומת. כבן עשרים.

 

רוזובסקי, ואלוול – יליד ורשה. חבר ה"בונד". ממארגני "צוקונפט" במחתרת. מפקד פלוגת אי"ל בגיטו ורשה. בימי האקציה הגדולה גורש לטרבלינקה, בדרך קפץ מהרכבת הדוהרת ונמלט. בימי מרד אפריל נלחם בראש פלוגתו בשטח טאבאנס-שולץ, בבתי המלאכה של התעשיין הגרמני רֶאריך. ב-29 באפריל עם היוצאים דרך התעלות לצד הארי. הסתתר אצל פולנים, ובסוף מאי נפל קורבן לסחטנים. כבן עשרים ושבע.

 

רוזובסקי, לייבל – אחיו הצעיר של ואלוול. חניך "צוקונפט". חבר אי"ל. בימי מרד אפריל נלחם בפלוגתו של יורק בלונס בשטח המברשתנים, ואחר כך בגיטו המרכזי. נפל ב-10 למאי 1943 בבקשו לצאת מתעלות הביוב לצד הארי. כבן עשרים ושלוש.

 

רוזנברג, ראובן (רובצ'ק) – יליד סוחובולה. חניך החלוץ הצעיר. ממקימי מחתרת "דרור" בגיטו ביאליסטוק. מפעילי אי"ל. בפרוץ המרד בגיטו ב-17 באוגוסט 1943, נשלח בראש קבוצת לוחמים לפוצץ את בנין היודנראט, בו השתכנה המפקדה הגרמנית. פרטי מותו לא ידועים. כבן עשרים ושתיים.

 

רוזנטל, הרשל – יליד יאשינובקה הסמוכה לביאליסטוק. חניך החלוץ הצעיר. חבר "דרור". מפעילי אי"ל בגיטו ביאליסטוק. ממקימי מחתרת התנועה במקום. מבקר בישובי הסביבה, רוכש נשק. נפל במרד הגיטו, אוגוסט 1943. כבן עשרים וארבע.

 

רוזנפלד, מיכאל – מפעילי פ.פ.ר. חבר מיפקדת אי"ל בגיטו ורשה. בימי מרד אפריל נלחם בגיטו המרכזי. ב-10 במאי – עם היוצאים דרך תעלות הביוב ללומיאנקי, ואחר כך – לפרטיזנקה שבסביבות וישקוב. נפל בהתנגשות עם גרמנים. כבן שלושים.

 

רוט, ירוסלב (יעקב) – יליד לבוב. סופר יהודי-פולני. חבר פ.פ.ר. פעיל מטעם הועד היהודי הלאומי בפעולת העזרה ליהודים. נהרג בימי המרד הפולני. בן ארבעים ושתיים.

 

רוטברד, משה'ל – יליד מלאבה. חניך "פרייהייט". מאנשי קיבוץ "דרור" בגיטו ביאליסטוק. חבר אי"ל. נפל בימי המרד, אוגוסט 1943.

 

רוטבלט, לוּטֶק – יליד ורשה. ממקימי תנועת "עקיבא" במחתרת וממדריכיה. בימי האקציה הגדולה החביא עם אמו מרים, עובדת סוציאלית בעיריית ורשה ומנהלת מוסד ילדים, שמונים יתומים עזובים, במרתף שברחוב מילנה, דאג לבטחונם וקיומם. בין ינואר לאפריל פעל מטעם אי"ל ברכישת נשק בגיטו ובהעברתו. ערב מרד אפריל מונה מפקד פלוגה. ב-8 במאי – עם אמו בבונקר, במילא 18. כשהוקפו מכל עבר ירה באמו ואחר כך שלח יד בנפשו. כבן עשרים וחמש.

 

רוסיאק – מהנדס-אדריכל, מפעילי המחתרת הפולנית בורשה. עזר ליהודים. נהרג במרד הפולני.

 

רופאייזן, שמואל (אוסוואלד) – יליד ז'יביאץ שבזגלמביה. חבר "עקיבא". בפרוץ המלחמה עקר לוילנה. אחרי כיבוש העיר על ידי הגרמנים נאסר ובדרך נס ניצול. יצא כפולקסדויטשה אוסוואלד רופאייזן לבקש את הוריו. נתקע בעיירה מיר ושימש מתורגמן, וזמן מה מפקד המשטרה הגרמנית. ניצל תפקידו להברחת נשק לגיטו ולארגון הנוער להתגוננות. מנע פעולות גרמניות נגד פרטיזנים בסביבה. הודיע לגיטו על תאריך האקציה ואיפשר בריחת שלוש מאות יהודים ליערות. עקב הלשנה נאסר, הודה בפני המפקד הגרמני, במעשיו וביהדותו. ברח ממעצרו, שלא בלי ידיעת הגרמני, התחבר שישה עשר חודשים במנזר ושם גם התנצר. אחרי כן – פרטיזן ביערות. כיום כומר במינזר הכרמליתים בוואדוביץ הסמוכה לקראקוב.

 

רייזנר, לייזר – יליד גרודנה. חניך החלוץ הצעיר. מאנשי קיבוץ "דרור" בגיטו ביאליסטוק. ניספה בימי המרד, אוגוסט 1943.

 

ריינהולד, איזיו – מפעילי אי"ל בגיטו ברודי. חבר בית"ר. נפל בהתנגשות עם גרמנים.

 

ריישצ'ק, פֶלֶק – פולני. בנאי. ידיד יהודים. מוותיקי המפלגה הקומוניסטית בורשה. בימי הכיבוש הסתיר בביתו יהודים. סייע לאי"ל בצד הארי להתקין בונקר בשביל קבוצת יהודים, פליטי הגיטו החרב. בינואר 1943 נפל בידי הגרמנים מחמת בגידת פולני סוכן גסטאפו. עמד בעינויים. שוחרר במאמצי אי"ל. חי. בפולין.

 

רינגלבלום, עמנואל, ד"ר – היסטוריון. יליד בוצ'אץ, גליציה. מפעילי פועלי ציון שמאל. מראשי המחתרת היהודית בגיטו ורשה. ממקימי יי.ס.א. וממנהליו. מארגן ועד הבתים. מרצה בסמינרים של "דרור" והשומר הצעיר במחתרת. מפעילי יי.ק.א.ר. קנה לו שם עולם במפעל "עונג שבת" (ראה הערה) – ארכיון הסתרים בגיטו, הנקרא גם "ארכיון רינגלבלום". הכין את הדו"חות של המחתרת הלוחמת להזעקת יהדות העולם. איש אמונים של הועד היהודי הלאומי ואי"ל. בימי מרד אפריל גורש לטרבניק. במאמצי הועד היהודי הלאומי הובא על ידי הקשרים אמילקה קוסובר ותיאודור פאיאבסקי לורשה ומצא מקלט אצל גנן פולני, מיצ'סלב וולסקי. המשיך בכינוס חומר על התקופה. ב-7 במרץ 1943 נתגלה הבונקר על ידי הגסטאפו, עקב הלשנה, וכל דייריו הובאו לפאביאק. מתא המוות הובל לאחת מחצרות דזיאלנה ושם הומת עם בני משפחתו. בן ארבעים וארבע.

חלק מרשימותיו ראו אור בשם "נאטיצן פון ווארשעווער געטא", ורשה 1952. הוצאת המכון ההיסטורי היהודי בפולין.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial