הצהרת תמיכה בפרופ' ברברה אנגלקינג

אנחנו, מוסדות לתיעוד, חקר והוראת השואה בישראל, מבקשים להביע את תמיכתנו החד משמעית בפרופ' ברברה אנגלקינג ובחבריה החוקרים הפועלים במסגרת המרכז לחקר השואה בוורשה, פולין.

פרופ' אנגלקינג היא חוקרת פורצת דרך בשדה המחקר של השואה. מחקריה הם מאבני היסוד עבור כל סטודנט וחוקר בישראל, בפולין ובעולם. דבריה על מורכבות היחסים שהתקיימו בין יהודים ופולנים בתקופת השואה משקפים את תמונת המחקר המעודכנת, ובכללם: דבריה על היחס העוין לו זכו יהודים מסביבתם הפולנית, חלקם של הפולנים בניסיונות ההצלה שלהם וההיקף המצומצם של חסידי אומות העולם האציליים. ביחס לראיון איתה שנערך בערוץ TVN24 וביחס לתגובות אליו, אנחנו מגנים את הניסיונות הפוליטיים להטיל בספק את אמינותה ומחקריה. אלו התקפות מתועבות עליה כמו גם על החופש האקדמי והעובדות ההיסטוריות.

אנחנו מצפים להמשיך לקרוא ולדון במחקרים עתידיים של פרופ' אנגלקינג ועמיתנו הפולנים, ומקווים שעיוותים של ההיסטוריה יוקעו מהשיח הציבורי.


בית העדות ניר גלים
גנזך קידוש השם – מכון לתיעוד, מחקר והנצחה
המרכז הבינלאומי לחקר האישה בשואה
יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות
מוזיאון בית טרזין
מוזיאון בית לוחמי הגטאות
מוזיאון יד מרדכי – משואה לתקומה
מורשת – מרכז בינלאומי לתיעוד, חקר והוראת השואה על שם מרדכי אנילביץ'
מכון אייבשיץ – המכון ללימודי השואה ע"ש חדווה אייבשיץ
משואה – המכון הבינלאומי ללימודי השואה
שם עולם – מכון שואה ואמונה לחינוך תיעוד ומחקר


About the picture: This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license.