יום שני עם הז'יך

  • 11/04/2022 19:00
  • הרצאת וובינר

תיעוד וז'ואלי של גטו ורשה

הציבור הרחב מוזמן להרצאת וובינר נוספת בסדרת "יום שני עם הז'יך" של מכון מורשת והמכון לחקר היהדות בוורשה. נושא ההרצאה הוא: תיעוד ויזואלי של גטו ורשה.

הזמנה להרצאת וובינר יום שני עם הז'יך באפריל