To catalog

ביאליסטוק: כוח לבן זיכרון שחור

Author:
מרצ'ין קונצקי,שמואל רוטברד
Subject:
היסטוריוגרפיה
Year:
2019

מרצ’ין קונצקי לקחת על עצמו בשנות ה-80 של המאה ה-20, כשפולין עדיין הייתה בשליטה סובייטית, משימה מעניינת. הוא החל לשוטט במחוז ביאליסטוק בין ערים, עיירות וכפרים ולראיין אנשים שפגש בדרכו. הספר שיצא לאור ב-2015 הוא אוסף של כתבות שטח שאחד הנושאים הצרכזיים בהן הוא ביטוייה של האנטישמיות הפולנית במחוז ביאליסטוק במלחמת העולם השנייה והשואה ולאחריה.

בספר בולטת מעורבותו האישית העמוקה של המחבר, אותה הוא מבטא באומץ רב בנושאי פרסומיו ותחקיריו השונים. ביאליסטוק הוא ספרו השלישי שיצא לאור ב-2015, ומאז מעורר מחלוקות וגם ויכוחים ציבוריים בפולין של היום.

Market price: ₪60