To catalog

במבט לאחור -לוחמת יהודיה בבלגיה הכבושה

Author:
קליר פרוביזור שיפר
Subject:
זיכרונות, ספרי נעורים
Year:
1981

סיפורה של קליר, נערה בת שבע-עשרה, בעלת השקפות, אשר מצאה את מקומה בשורות תנועת ההתנגדות לגרמנים בבלגיה, נלכדה על ידי הגסטאפו. לאחר מעצר במחנה דוסין במאלין, הועברה לאושוויץ. בקרבת לייז’ קפצה מקרון הבקר של הרכבת הדוהרת ובמהרה חידשה את פעילותה המחתרתית, עד שחרור בלגיה

Market price: ₪40