To catalog

במזל תבונה

Author:
יצחק קרמר
Subject:
זיכרונות
Year:
2000

ילד יהודי תחת השלטון הנאצי בגרמניה. מספר על גירוש משפחתו למחנות ריכוז בצרפת בתנאים מחפירים, כיצד הצליח להימלט מפשיטות וממעצרים בצרפת הכבושה ומצא מסתור בזהות שאולה. בעזרת ארגוני מחתרת יהודים הגיע לספרד, לאחר שעבר את הרי הפירנאים ברגל במבצע הברחת קבוצות ילדים. המחבר עלה ארצה בשנת 1944. השתתף בקרבות מלחמת השחרור והיה שנים רבות חבר קיבוץ דגניה ב’.

Market price: ₪35.00