To catalog

הרחק בעורף – ברית המועצות בשנים 1946-1941

Author:
אברהם כהן
Subject:
עדויות
Year:
1991

תיאור ההווי של הפליטים היהודים באסיה התיכונה, בעיירה תעשייתית ברפובליקה הטדז’יקית, לשם הגיע המחבר יחד עם אביו לאחר פרוץ המלחמה בין ברית המועצות לגרמניה.

Market price: ₪30.00