To catalog

חביבה (סיפורה של חביבה רייק)

Author:
תהילה עופר,זאב עופר
Subject:
היסטוריוגרפיה, השומר הצעיר
Year:
2004

סיפור חייה, שליחותה ונפילתה של הצנחנית חביבה רייק. הספר מוביל את הקורא למחוזות ילדותה של חביבה רייק בסלובקיה, ומספר בשפה בהירה את קורותיה של משפחת רייק מראשית המאה העשרים ועד לשנות מלחמת העולם השנייה. תיאורים מדויקים של בתי הקפה בעיר, סגנון הלבוש המקובל, הטיולים בהרים עם אחיה הבכור אפרים, פעילותה בתנועת ‘השומר הצעיר’, עבודתה בבית המסחר וחייה בבית אימה עם בעיות ההישרדות היומיומיות. ספר זה מאיר את המציאות אליה נקלעו השליחים-הצנחנים בבואם לסלובקיה ומציג את פעילותם החשובה. הם לא יצאו לשווא, הם התנדבו לשליחות ובעת הצורך בחרו להישאר עם בני עמם ולא שבו לבסיסם באיטליה. חביבה וחבריה העדיפו לסייע ליהודים שנותרו בסלובקיה וכך מצאו את מותם. בשיתוף ספרית הפועלים.

Market price: ₪60