To catalog

חמישים קילומטר מטרבלינקה

Author:
נוח לסמן
Subject:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, עדויות
Year:
1990

תיאור חיסולו של הישוב היהודי בעיירות הקטנות, לא הרחק מבירת פולין וסמוך למחנה ההשמדה טרבלינקה. עיקרו של הספר – המאבק להישרדות של קבוצת צעירים, המנסים להחזיק מעמד על ידי כושר המצאה, תושיה ואי-כניעה מול המהלומות האיומות של האויב

Market price: ₪40