To catalog

יהודים סובייטים מאחורי גדרות הגטו

Author:
הרש סמולאר
Subject:
היסטוריוגרפיה
Year:
1984

תולדות יהודי ברית המועצות, ובמיוחד יהודי איזור מינסק, במשך מלחמת העולם השנייה. בשיתוף בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב

Market price: ₪30.00