To catalog

יונה קטנה בגן שומם

Author:
שמואל רוטברד
Subject:
ביוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים
Year:
2003

סיפור קורותיה של פרדז’ה רוטברד, ילדה יהודיה שהסתתרה בזמן השואה במנזר טורקוביצה שבמזרח פולין, שם הכינה עצמה להיות מורה-נזירה. עם סיום המלחמה אותרה ויחד עם ילדים יהודים אחרים עלתה ארצה בקבוצה שהדריכה חסייה בילצקי בורנשטיין.

Market price: ₪35.00