To catalog

יחד ובדד מול האימה

Author:
אינקה ויסבורט
Subject:
ספרי נעורים, עדויות
Year:
1992

תיאור חיים תוססים של קבוצת נוער באזור זגלמביה, פולין, שסופח לגרמניה בראשית המלחמה. המחברת נותרה בודדה במאבקה על הישרדות בבית כלא של הגסטאפו, באושוויץ ובצעדת מוות לגרמניה. לאחר המלחמה סיימה לימודי רפואה בוורוצלאב ועלתה ארצה ב-1957.בשיתוף בית לוחמי הגיטאות

Market price: ₪40