To catalog

לשמור על צלם

Author:
צילה רוזנברג-עמית
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1990

סיפורה של חברה בתנועת השומר הצעיר מימי נעוריה בעיירה ריפין שבפולין. עם פרוץ המלחמה, הגיעה לווילנה והיתה פעילה במחתרת בגטו. אחת משליחויותיה הייתה לחצות את הקווים, להגיע למוסקבה ולחדש את הקשר עם המטה הרוסי של הפרטיזנים.
בשיתוף בית לוחמי הגטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד

Market price: ₪30.00