To catalog

מאמר דיגיטלי – נאצים, כלבים וזיכרון קולקטיבי. השפעת השואה על עיצוב יחס שלילי לכלבים בחברה היהודית בישראל

Author:
תמי בר-יוסף
Year:
2018

המאמר ייתקבל במייל תוך 7 ימי עסקים מרגע קנייתו

Market price: ₪25