To catalog

מה שנותר

Author:
ש.פודלובסקי
Subject:
זיכרונות, שירה
Year:
1998

לקט שירים שהם וידוי וביטוי של החוויות והזיכרונות מימי השואה, המלווים את המחבר,
שהצליח לעבד את הטרגדיה לשירה.
תרגום מיידיש: יעקב בסר. איורים: מריאן פודלובסקי ומשה ברנשטיין.

Market price: ₪30.00