To catalog

מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים

Author:
יוסף ז'מיאן
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
2022

מהדורה חדשה לספר מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים
המהדורה הראשונה יצאה ב-1962.
יוסף ז’מיאן כתב על קבוצת נערים יהודים שחיו בצד הארי של ורשה לאחר חורבן גטו ורשה.
הנערים התפרנסו ממכירת סיגריות מזויפות, נרדפו על ידי הגרמנים והפולנים
אך עזרו ודאגו אחד לשני והיו גם פולנים טובים שעזרו להם.
ספר מרתק המתאים גם לבני נוער.

Market price: ₪70.00