To catalog

מי יתן לילה

Author:
צבי בר-לב
Subject:
עדויות
Year:
1980

קורותיו של נער ממשפחה יהודית ענפה ומושרשת בקרקוב, ובה חסידים ורבנים.
תיאור אותנטי על אשר פקד את משפחתו ואת קהילתו בימי השואה.

Market price: ₪30.00