To catalog

מכתבים מאורי

Author:
בועז הרמן
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
2017

אורי הרמן (אנדרה), חבר המחתרת החלוצית של “השומר הצעיר” בבודפשט, הונגריה, נתפס בדירת מסתור ביולי 1944, ע”י המשטרה החשאית ההונגרית, יחד עם אשתו הצעירה אנה, ונשלח לאושוויץ, שם נעלמו עקבותיו.
73 שנים מאוחר יותר, נאספו שרידי מכתביו הדהויים– ששלח לאהובתו, אנה, בין השנים 1942 – 1943– ואוגדו לספר. המכתבים נשלחו ממחנה מעצר לפעילים פוליטיים בהונגריה –בו היה כלוא כשנה עם כמה מחבריו, בעוון פעילות מחתרתית ציונית, עוד לפני פלישת הנאצים להונגריה.
26 מתוך מאות המכתבים ששרדו את הגטו, את ביזת הבית, את המלחמה ואת השנים הארוכות, ותורגמו לעברית. חלקם מפורסמים כאן לראשונה, יחד עם סיפור חייהם של אורי ואהובתו, תיאור התקופה, המשפחה, הקהילה וחיי התרבות שמילאו את חייו הקצרים אך מלאי המשמעות.
מכתביו של אורי, בחור צעיר המודע למציאות המשתנה בה הוא חי, מעניקים לנו נקודת מבט מרתקת על בני דור המשכילים הציונים, המהפכנים, באחת הקהילות היהודיות הגדולות במרכז אירופה, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.

Market price: ₪35.00