To catalog

נעורים באזיקים

Author:
יוסף הלפרין
Subject:
זיכרונות
Year:
2002

בעקבות פלישת הגרמנים לפולין עזב יוסף בן ה-17 את לודז’ ועבר לביילורוסיה המערבית ושם כיהן כמנהל בית ספר כפרי. באביב 1944, כמפקד יחידת פרטיזנים קטנה, הוא הצטרף לאחד הגדודים הנודעים של הארמיה קריובה. עם תום הקרבות אירגן קבוצה של צעירים מפליטי השואה, עמם עלה ארצה, כחבורה מגובשת ראשונה שעזבה את פולין.

Market price: ₪40