To catalog

פגזים וחרוזים – מחנה נשים האסאג-לייפציג

Author:
פליציה קראי
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1997

לראשונה בהיסטוריוגרפיה של השואה בישראל מתוארים הקמתו, תולדותיו והחיים היומיומיים של מחנה נשים בינלאומי בפיקוחו של מחנה הריכוז בוכנוולד בגרמניה. המאבק על הקיום, ההתארגנות החברתית, הטרור והגזירות של הפיקוד הגרמני, הפעילות התרבותית, אוסף שירים שנכתבו שם.
שיתוף יד ושם- רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.

Market price: ₪50