To catalog

צבי בראנדס, מראשי המחתרת החלוצית בזאגלמביה

Author:
אהרון בראנדס,ח.רשף
Subject:
ביוגרפיה, השומר הצעיר
Year:
1978

תולדות חייו של צבי ברנדס, מילדותו בעיירה ז’ארקי עד להיותו אחת הדמויות המרכזיות בארגון היהודי הלוחם, כמדריך, רוכש נשק, בסדנה לאמצעי לחימה ובכתיבה בעיתונות המחתרתית.

Market price: ₪30.00