To catalog

קבורים בעודם בחיים

Author:
ברנרד מאייר
Subject:
זיכרונות
Year:
1994

סיפורם האמיתי והבלתי יאמן של ארבעים וחמישה יהודים מגטו דרוהוביץ, ששהו בבונקר של שלושים מטר מבלי לראות אור יום במשך שמונה עשר חודשים. בשום מקום במהלך מלחמת העולם השנייה לא הייתה קבוצה כה גדולה, כולל שתי ילדות קטנות, ששהתה מתחת לאדמה זמן כה רב, ושרדה.

Market price: ₪30.00