To catalog

קורט אחי

Author:
רות אילן-פורת
Subject:
זיכרונות, ספרי נעורים
Year:
1983

רות אילן-פורת מספרת ומציירת את ימי ילדותה עם אחיה, קורט, והוריה, בעת עליית הנאצים לשילטון בגרמניה. הנדודים לצרפת ודמותו של קורט, הנער-העלם, המוכשר, שנלכד והועבר לאושוויץ – משם לא חזר. ספר זה הומלץ לקריאה בבתי הספר על-ידי משרד החינוך.

Market price: ₪30.00