To catalog

רציתי לחיות

Author:
ה. אשכנזי-אנגלנדר
Subject:
זיכרונות, עדויות
Year:
1976

קורותיה של נערה בת ארבע-עשרה, שנכלאה בגטו ורשה והמשיכה להיאבק בזמן המרד. בריחה מרכבת המובילה למיידנק, מסתור במנזר, שהייה במחנה כפייה בגרמניה. המחברת הנה סופרת ילדים – רוב סיפוריה התפרסמו ב”דבר לילדים”.

Market price: ₪30.00