To catalog

שבעה בבונקר

Author:
ה. גולדשטיין
Subject:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1967

קורות קבוצת יהודים שנשלחו ממחנה אושוויץ לפינוי חורבות גטו ורשה. הם השתתפו במרד הפולני, ובתום המרד התחבאו בבונקר מתחת לחורבות העיר.

Market price: ₪30.00