To catalog

שנים של זעם ותקווה 1949-1938

Author:
ישראל דה בנדטי
Subject:
זיכרונות, עדויות
Year:
2004

נעורים והתבגרות באיטליה הפשיסטית. תולדות נער יהודי באיטליה במלחמת העולם השנייה, בן למשפחה מושרשת בחברה איטלקית ששומרת על זהותה ועל המסורת היהודית המקומית העתיקה. הבריחה לאזור ספר, בו חיים בחסות האיכרים, נפילתו של מוסוליני, פלישת הכוחות הנאצים והכניסה של צבאות בעלות הברית דרך – מתוארים דרך עיניים של נער. בשיתוף יד ושם ויד יערי

Market price: ₪30.00