מרד תנועות הנוער

חדר מחתרתי של תנועת הנוער עם מפות,נשק ונערים