בדיוטה השלישית

מחבר:
רפאל לוץ
נושא:
עדות אישית
שנה:
1976

זיכרונותיו של קצין פולני יהודי, שנפל בשבי הנאצי ושמר בסוד את זהותו. אחרי המלחמה היה הנציג הראשון של פולין בישראל

מחיר שוק: ₪