גדולים מגורלם

מחבר:
אלי נצר
נושא:
זיכרונות, ספרי נעורים, עדויות
שנה:
1995

גרמנים והונגרים, נאצים וקלגסי "צלב החץ", יהודים וצוענים, מצילים וניצולים וסיפורם של צעירים, פעילי המחתרת היהודית, חברי תנועות הנוער החלוציות, שהיו גדולים מגורלם

מחיר: ₪40