הקורא תיגר

מחבר:
שלום יורן
נושא:
זיכרונות
שנה:
1998

סיפורו של אדם שלא נכנע. תיאור מפורט, בגוף ראשון, של קורותיו של שלום יורן בין השנים 1939- 1945, ביערות העבותים ואדמות הביצה הנרחבות. הוא ואחיו התאחדו עם יהודים נוספים ועם יחידות הפרטיזנים הרוסיות. זהו פרק הירואי, שלא סופר דיו, מן ההיסטוריה של היהודים אשר קראו תיגר על הנאצים. הוא מסופר דרך עיניו של נער, שבמאבקו היום-יומי נגד המוות מתבגר במהירות ונעשה לגבר.

מחיר: ₪40