זהב השואה

מחבר:
ראול טייטלבאום,משה זנבר
נושא:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
שנה:
2000

נתיבות הביזה מהקורבנות לשווייץ. מחקר זה משתלב במגמה החדשה של המחקר ההיסטורי: ההשלכות הכלכליות של שואת העם היהודי באירופה. המחברים קובעים, שהתשלום לו התחייבו הבנקים המסחריים הגדולים של שוויץ במסגרת "הסדר ברוקלין", מתעלם לחלוטין מחלקו הפעיל של הבנק המרכזי של שוויץ וממשלתה בסחר עם הזהב השדוד ע"י גרמניה

מחיר: ₪50