לקטלוג

מראשית עד אחרית – ספר השומר הצעיר בליטא

מחבר:
ד. בן-נחום,ל.דרור
נושא:
השומר הצעיר, זיכרונות
שנה:
1986

סיפור קורותיה של תנועת השומר הצעיר בליטא, שפעלה באורח סדיר במעטה של לגליות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובמשך שנה, במאמצי התארגנות מחתרתית, לאחר פיזורה ע"י השילטון הסובייטי

מחיר: ₪50