נעורים בארץ גזירה

מחבר:
מרדכי קמחי
נושא:
השומר הצעיר, זיכרונות
שנה:
1997

פן אחד ומוכר פחות של תקופת השואה: תיאור ברור ונוקב של מאבקם של צעירים אידיאליסטים לשמירת הגחלת הציונית במשטר הקומוניסטי, צעירים שעמדו בחקירות ה-נקוו"ד, בהגלייה ובתנאי החיים בגולאג. מבט על תולדות השומר הצעיר בצ'רנוביץ, בירת בוקובינה, היום אוקראינה.

מחיר: ₪40