מרחב הבחירה – סיפורה של אדליד אובאל

מטרות

  1. להכיר לתלמידים את סיפורה של אדליד אובאל.
  2. לייצר דיון עם התלמידים על "מרחב הבחירה" בשואה, במלחמה, ובחיינו כיום.

מהלך

פתיחה: בפעילות הקרובה נכיר את סיפורה של אישה יוצאת דופן, ד"ר אדליד אובאל,
ומתוכו נשאל את עצמנו מה מרחב הבחירה של בני אדם במצבים שונים בחיים.

שאלות לדיון ראשוני בכיתה:

  1. מה קובע את חופש הבחירה שיש לנו בחיים? נרשום את התשובות על הלוח
  2. באילו מקרים, אם בכלל, אין אפשרויות בחירה?

קוראים סיפור חייה של אובאל (בנספח), ומקיימים דיון בעקבותיו.

למורה:

בנספח הוספנו גם שאלות וידאו להבנת הטקסט.

  • מה דעתכם על תשובתו של הרופא הפולני במשפט – שיש מצבים שבהם לאדם אין בחירה?
  • באיזו מידה קיים מרחב הבחירה במציאות כמו במחנה אושוויץ?
  • מה אפשר ללמוד מתשובתה של אדליד למצב זה?
  • באילו מצבים בחיים הרגשתם שמרחב הבחירה שלכם מצומצם במיוחד ובכל זאת ניסיתם לבחור כיצד לפעול? מה הקשה / סייע על הפעולות שנקטתם?

לסיכום:

ננחה כל אחד מהתלמידים לכתוב לעצמו עיקרון אחד שיבחר להתנהג לפיו


נספח להורדה ⇓