תִּרְמוּ לָנוּ

לתרומות

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' מהווה מאז היווסדה מרכז למחקר, תיעוד, הנצחה והנחלת זיכרון השואה. אנו חשים - דווקא עם חלוף הזמן והתמעטות העדים, שעוד יכולים לספר את סיפורם ואת סיפור שואת היהודים באירופה - שמוטלת עלינו החובה שהיא גם זכות, להמשיך ולהיות להם לפה ולהעביר לדורות הבאים את זיכרון השואה. כארגון ללא מטרות רווח וכגוף המתקיים על בסיס תרומות, מענקים ועל עבודתם של מתנדבים, הדרך הטובה ביותר לסייע לנו הינה בעזרת תרומה חודשית או חד-פעמית בכל סכום שהוא.