To catalog

נדר – זיכרונות 1945-1939

Author:
רות קורנבלום-רוזנברג
Subject:
זיכרונות
Year:
1986

רות קורנבלום-רוזנברג נולדה והתחנכה בקרקוב, בגימנסיה העברית ובתנועת הנוער “עקיבא”. מאוחר יותר התנסתה במוראות הגיטו, פעלה במחתרת האנטי-נאצית והגיעה למחנות פלאשוב, סקארז’יסטה- קמיינה ולייפציג. השתתפה ב”צעדת המוות” ושוחררה על ידי הצבא האדום

Market price: ₪40