To catalog

אין פרפרים פה

Author:
אבא קובנר
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים, עדויות, שירה
Year:
2024

שירים וציורים שייצרו הילדים בגטו טרזינשטאדט -.ביטוי אותנטי, רב עוצמה של ילדים שנכלאו בגטו ההתמודדות החווייתית עם הספר מאפשרת לילדי ישראל בימינו, היכרות ופיתוח של אמפתיה כלפי הילדים שייצרו בהוויה של המוות בתקופת השואה – משאלותיהם, הגיגיהם, שאלותיהם ותקוותיהם.
המהדורה השישית, הכוללת הצעות לפעילויות קבוצתיות

Market price: ₪60