שושנה עדן – ציורים מעיירה בגליציה

התקהלות ברחוב בעיירה יהודית מסביב לאמן רחוב