פנים להתנגדות – נשים בשואה

תמונה של מייצגי תערוכת נשים של מכון מורשת