לקטלוג

גבולות, מחתרת ובריחה

מחבר:
שלמה קלס
נושא:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
שנה:
1989

מחקר על פרשה בלתי ידועה בתולדות הציונות בברית המועצות בימי מלחמת העולם השנייה, ובמאמצי הישוב בארץ לבוא לעזרת הפליטים. כמו כן, המחקר מגלה תגובות של הנהגת הישוב בארץ כלפי הפליטים היהודים בברית המועצות.

בשיתוף המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מחיר: ₪50